مقالات روانشناسی


راهکارهای مقابله با بحران مالی

در واقع وضعیت شما هر قدر هم که ناخوشایند به نظر برسد، راه حل هایی برای مقابله با آن وجود دارد. استراتژی های زیر به شما کمک کنند تا این چرخه معیوب را بشکنید، مشکلات مالی خود را کاهش داده و ثبات دوباره پیدا کنید.

توضیحات بیشتر

سایکومتریست چگونه کار می کند؟

انتخاب آزمون مورد نظر

از منوی آزمون های روانسنجی آزمون مورد نظر را انتخاب کنید.

مرحله 1
مرحله 2
ثبت نام یا ورود به سایت و پاسخگویی به سوالات

با ثبت نام یا ورود به سایت سوالات را مشاهده و به آنها پاسخ دهید و در آخر بر روی مشاهده نتیجه آزمون کلیک کنید.

پرداخت آنلاین و بازگشت به سایت و مشاهده نتیجه آزمون

با ارجاع به درگاه بانک و پرداخت هزینه آزمون و بازگشت به سایت نتیجه آزمون را به صورت آنی مشاهده نمایید.

مرحله 3