مقالات روانشناسی


اختلال رویاپردازی ناسازگار

گاهی اوقات رویاپردازی ناسازگار به عنوان اختلال رویاپردازی شناخته می شود. رویاپردازی ناسازگار شرایطی را توصیف می کند که در آن فرد به طور مرتب رویاهایی را در نظر مجسم میکند. درنتیجه این رفتار، شدیداً حواس فرد را پرت می کند. فرد ممکن است از انجام وظیفه دست بکشد. این رویا پردازی ها در اثر رویدادها یا محرک های واقعی مانند سر و صدا، بو، موضوع گفتگو یا فیلم ایجاد شود.

توضیحات بیشتر

سایکومتریست چگونه کار می کند؟

انتخاب آزمون مورد نظر

از منوی آزمون های روانسنجی آزمون مورد نظر را انتخاب کنید.

مرحله 1
مرحله 2
ثبت نام یا ورود به سایت و پاسخگویی به سوالات

با ثبت نام یا ورود به سایت سوالات را مشاهده و به آنها پاسخ دهید و در آخر بر روی مشاهده نتیجه آزمون کلیک کنید.

پرداخت آنلاین و بازگشت به سایت و مشاهده نتیجه آزمون

با ارجاع به درگاه بانک و پرداخت هزینه آزمون و بازگشت به سایت نتیجه آزمون را به صورت آنی مشاهده نمایید.

مرحله 3