مقالات روانشناسی

چهار گروه اصلی افراد درونگرا

درونگرایی یکی از اصلی ترین خصوصیات شخصیتی است که در بسیاری از نظریه های شخصیتی تعریف می شود. افرادی که درون گرا هستند اغلب به جای دنبال کردن یک محرک از بیرون ، متمایل به درون خود هستند یا بیشتر روی افکار ، احساسات و خلق و خو های درونی خود متمرکز اند.

توضیحات بیشتر
تست mmpi 2 , mmpi 567, mmpi 71, تست mmpi

سایکومتریست چگونه کار می کند؟

انتخاب آزمون مورد نظر

از منوی آزمون های روانسنجی آزمون مورد نظر را انتخاب کنید.

مرحله 1
مرحله 2
ثبت نام یا ورود به سایت و پاسخگویی به سوالات

با ثبت نام یا ورود به سایت سوالات را مشاهده و به آنها پاسخ دهید و در آخر بر روی مشاهده نتیجه آزمون کلیک کنید.

پرداخت آنلاین و بازگشت به سایت و مشاهده نتیجه آزمون

با ارجاع به درگاه بانک و پرداخت هزینه آزمون و بازگشت به سایت نتیجه آزمون را به صورت آنی مشاهده نمایید.

مرحله 3