تست سلامت روان

تست سلامت روان

تست ام ام پی آی 2 (MMPI-2)
تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...
تست ام ام پی آی فرم کوتاه (71 MMPI)
تست شخصیت مینه سوتا (تست MMPI) ، پرسشنامه استانداردی برای فراخوانی دامنه...
تست روانشناسی شخصیت SCL90-R
یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی تست SCL90-R است این تست...
تست روانشناسی شخصیت MMPI-370
تست MMPI-370 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...

تست سلامت روان

گوشه ای از تمام تست های روانشناسی به مبحث سلامت روان برمی گردد. با انجام تست سلامت روان می توانیم میزان سلامت روان فرد را بسنجیم. سلامت روان یا بهداشت روان به معنی سلامت هیجانی و روانشناختی است و این که فرد بتواند با قوه تفکر و میزان توانایی ها خود در جامعه حضور داشته باشد و در جامعه عملکرد مناسب و نیازهای اولیه خود را تامین سازد. مفهوم سلامت روانی نیز از نظر WHO (سازمان بهداشت جهانی) چیزی فراتر از نبود اختلال­ های روانی و شامل خوب بودن ذهنی، ادراک خودکارآمدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میان‌نسلی و خودشکوفایی توانمندی ­های بالقوه فکری و هیجانی است.