درباره ما - سایکومتریست

درباره ما


هدف ما از راه اندازی این وب سایت کمک به پیشرفت و آسان کردن دسترسی شما عزیزان به خدمات روانشناسی و روانسنجی است. در این راستا این وب سایت کار خود را از خرداد ماه سال 1395 به صورت رسمی آغاز کرده است.

به منظور سهولت دسترسی به نتایج و تفسیر آزمون های روانسنجی و روانشناسی به صورت آنلاین و همچنین ارایه مقالات علمی در راستای ترویج و آشنایی عمومی با بحث ها و خدمات روانشناسی به صورت علمی و تخصصی است.

تست های ارائه شده در سایکومتریست: