پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نوجوانان

5

پرسشنامه محقق ساخته بر اساس تلفیقی از تست پرخاشگری آیزنگ و مصاحبه تشخیصی کودکان و نوجوانان براساس DSMIV که محققان آن را تلفیق و تنظیم کردند و با تایید و نظر اساتید روان شناسی ترجمه شد و بعد از به دست آوردن اعتبار درونی و همبستگی آن بعد از اجرای اولیه، برای سنجش پرخاشگری به کار برده شد.شایان ذکر است که پرسش نامه پرخاشگری آیزنک در سال 1364 ترجمه شده است و شامل 24 گویه است.

نمره گذاری - دارد
تحلیل ( تفسیر) - دارد
پایایی و روایی - دارد
منبع - دارد
تعداد سوالات - 24
تعداد صفحات - 27
۱۰,۰۰۰ تومان

ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نوجوانان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نو جوانان

پرسشنامه ی محقق ساخته سمجش پرخاشگری نوجوانان تلفیقی از دو آزمون پرخاشگری آیزنگ و مصالبه تشخیصی کودکان و نوجوانان بر اساسDSMIV است که متخصصان حوزه روانشناسی آن را نتظیم و طراحی کردند و در ایران ترجمه شده است. اعتبار درونی و همبستگی این آزمون در ایران نیز تست شده است و مورد آزمون قرار می گیرد.

پرسشنامه روانشناسی آیزنگ در سال 1364 در ایران ترجمه شده است و شامل 24 گویه و سوال در زمینه پرخاشگری کودکان و نوجوانان می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نوجوانان :

روایی و اعتبار:

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

اساتید و متخصصان حوزه روانشناسی روایی و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نوجوانان را مورد بررسی قرار داده اند و نتایج در خصوص روایی این پرسشنامه مورد تایید بوده است

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون آلفای کرونباخ، پایایی و قابلیت اعتماد پرسشنامه محقق ساخته سنجش پرخاشگری نوجوانان مورد قبول بوده و آلفای کرونباخ آن بالای 70 درصد می باشد 

خواهشمند است هر یک از جمله ها را به دقت مطالعه کنید و موافقت خود را با درج علامت در ستون ها مشخص کنید .

سوالات

کاملا موافق

موافق
بی نظر
مخالف

کاملا مخالف

1.     آیا کسانی که به شما بدی می کنند به سرعت می بخشید؟

 
 
 
 
 

2.     آیا اغلب آگاهانه یا غیر آگاهانه، دندان هایتان را به هم فشار می دهید؟

 
 
 
 
 

3.     آیا هرگز از دست مردم آنقدر عصبانی می شوید که سر آن ها داد بکشید و ناسزا بگویید؟

 
 
 
 
 

4.     آیا تا به حال مقررات مدرسه را زیر پا گذاشته اید؟

 
 
 
 
 

5.     آیا اغلب حرف های نیش دار و طعنه آمیز درباره سایر افراد می زنید؟

 
 
 
 
 

6.     آیا نسبت به والدین خود بی ادبی می کنید؟

 
 
 
 
 

7.     آیا در هنگام کودکی از جنگ و دعوا گریزان بودید؟

 
 
 
 
 

8.     آیا اگر کسی به شما اهانت کند، فکر می کنید بهترین کار این است که موضوع را نادیده بگیرید؟

 
 
 
 
 

9.     آیا معتقدید که کمتر از سایر همکلاسی ها از کوره در می روید؟

 
 
 
 
 
10.آیا اغلب میل به ازار رساندن و زدن دیگران احساس می کنید؟
 
 
 
 
 

11.آیا دوست دارید مسابقات کشتی و بوکس را در تلویزیون تماشا کنید؟

 
 
 
 
 

12.آیا گاهی اوقات آن چنان عصبانی می شوید که ظرفها و اسباب های خانه را به اطراف پرتاب کنید؟

 
 
 
 
 
13.آیا به طور مداوم مشغول دعوا و نزاع با دیگران هستید؟
 
 
 
 
 

14.آیا معمولا می توانید حتی در مقابل اشخاص نادان آرامش خود را حفظ کنید؟

 
 
 
 
 

15.آیا در موقعیت های جدید عصبی شده و بسادگی اعتماد به نفس خود را از دست می دهید؟

 
 
 
 
 
16.آیا از شنیدن انتقاد ناراحت می شوید؟
 
 
 
 
 

17.آیا اغلب از انجام کارهایی که والدین، معلم یا سایر بزرگترها از شما می خواهند سرپیچی می کنید؟

 
 
 
 
 

18.آیا بعضی وقتها می شود که احساس کنید دوست دارید با کسی دعوا کنید؟

 
 
 
 
 
19.آیا تا به حال به والدین و معلم خود دروغ گفته اید؟
 
 
 
 
 
20.آیا تا به حال از روی قصد اشیاء دیگران را خراب کرده اید؟
 
 
 
 
 

21.هنگامی که خشمگین می شوید، آیا حرکت های فیزیکی نظیر کوبیدن پا به زمین و لگد زدن به چیزها را از خودتان نشان می دهید؟

 
 
 
 
 
22.آیا از نظر انضباط از مدرسه اخطار گرفته اید؟
 
 
 
 
 

23.آیا می توانید با دیگران احساس همدلی داشته باشید، یعنی خود را به جای آن ها فرض نموده احساسشان را درک نمایید؟

 
 
 
 
 
24.آیا تاکنون به طور موقت از مدرسه اخراج شده اید؟
 
 
 
 
 

حاجتی، فرشته السادات . اکبرزاده، نسرین و خسروی ، زهره . تاثیر آموزش برنامه ترکیبی درمان شناختی رفتاری با رویکرد مثبت گرایی بر پیشگیری از خشونت نوجوانان شهر تهران . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 4 / شماره 3 . 1387 . صفحات 35-56

 • نمره گذاری
  دارد
 • تحلیل ( تفسیر)
  دارد
 • پایایی و روایی
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد سوالات
  24
 • تعداد صفحات
  27
 • نوع فال
  Word | PDF