پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرخاشگری و ناکامی کودکان رزنزوایک

1.00

ماخذ : خدیوی زند ، محمد مهدی . پرخاشگری و ناکامی ، نظریه ها و مفاهیم ، سنجش و تشخیص و روان درمانی .انتشارات تربیت . 1374

 

 


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

 سوال 1 و 2 تست پرخاشگری کودکان

سوال 3 و 4 تست پرخاشگری کودکان

سوال 3 و 4 تست پرخاشگری کودکان

سوال 5 و 6 تست پرخاشگری کودکان

سوال 7 و 8 تست پرخاشگری کودکان

 سوال 9 و 10 تست پرخاشگری کودکان

 سوال 11 و 12 تست پرخاشگری کودکان

سوال 13 و 14 تست پرخاشگری کودکان

 سوال 15 و 16 تست پرخاشگری کودکان

 سوال 19 و 20 تست پرخاشگری کودکان

 سوال 20 و 21 تست پرخاشگری کودکان

 سوال 22 و 23 تست پرخاشگری کودکان

 ماخذ : خدیوی زند ، محمد مهدی . پرخاشگری و ناکامی ، نظریه ها و مفاهیم ، سنجش و تشخیص و روان درمانی .انتشارات تربیت . 1374