اخبار روانشناسی و روانپزشکی، شخصیت شناسی

آسیب های روانی دوران کروناییتاثیر روانی بیماری کرونا و زندگی در قرنطینه چیست؟ و چطور می‌شود با آن مقابله کرد؟

برای کاهش مشکلات روحی ناشی از این وضعیت، در حال حاضر و طی هفته‌های آینده چه راهکارهایی باید درنظر گرفته شود؟ و هنگامی که زندگی عادی از سر گرفته شود، چه تغییراتی رخ خواهد داد؟

اضطراب و نگرانی طبیعی است

دکترجورج هو روانشناس بالینی بیمارستان پودونگ یونایتد شانگهای می گوید: " هنگام رویارویی با چنین بحران‌هایی ترس و اضطراب پدیده‌ای بسیار رایج ومعمول است."

این ترس و نگرانی هنگامی که بیماری، جان ما را تهدید می کند ویا زمانی که احتمال ناقل بودن نزدیکان وعزیزانمان می‌رود، می تواند تاثیرات منفی فزاینده‌ای بر زندگی ما بگذارد.

دکتر هو می افزاید: پدیده دیگری به نام واکنش استرس حاد وجود دارد که به نوعِ واکنش افراد در مراحل اولیه پس از تجربه آسیب زا باز می گردد.

ممکن است میزان تحمل ما در برابر سختی‌ها کاهش یابد

اگردر کنار خانواده یا نزدیکان خود احساس می کنید کم طاقت شده اید ، یک دلیل ساده برای این امر وجود دارد.

دکترهو توضیح می دهد که میزان بردباری و تحمل ما در برابر ناملایمات، درواقع بستگی زیادی به توانایی های عمومی ما در غلبه بر دشواری های زندگی مان دارد.

اگر تمامی توان تحمل و شکیبایی خود راصرف یک مورد یعنی قرنطینه شدن کنیم، بدیهی است که میزان کمتری ازآن برای دیگر امورزندگی از جمله مدیریت خانواده، مدیریت کار، مدیریت روابط اجتماعی یا مدیریت امور مالی باقی می‌ماند.

در چنین وضعیتی متوجه می‌شویم که مشکلات جدیدی را تجربه می‌کنیم که پیشتر برایمان وجود نداشت. مشکلاتی که ناشی از کاهش توان تحمل، مدارا و بردباری در ماست.

برای برخی، قرنطینه "بی نهایت دشوار و طاقت فرسا" بوده

برپایه یک نظرسنجی که کالج سلطنتی لندن با همکاری شرکت ایپسوس موری با موضوع بررسی چگونگی مقابله با قرنطینه انجام داد، 15 درصد مردم قرنطینه را بی نهایت دشوار توصیف کردند. 14 درصد دیگر گفتند که احتمال می دهند تا چند هفته آینده فشار آن بیشتر و سخت‌تر شود و 6 درصد هم گفتند که درزمان قرنطینه ازخدمات مشاوره تلفنی بهره گرفته‌اند .

ممکن است میزان تحمل ما در برابر سختی‌ها کاهش یابد

اگردر کنار خانواده یا نزدیکان خود احساس می کنید کم طاقت شده اید ، یک دلیل ساده برای این امر وجود دارد.

دکترهو توضیح می دهد که میزان بردباری و تحمل ما در برابر ناملایمات، درواقع بستگی زیادی به توانایی های عمومی ما در غلبه بر دشواری های زندگی مان دارد.

اگر تمامی توان تحمل و شکیبایی خود راصرف یک مورد یعنی قرنطینه شدن کنیم، بدیهی است که میزان کمتری ازآن برای دیگر امورزندگی از جمله مدیریت خانواده، مدیریت کار، مدیریت روابط اجتماعی یا مدیریت امور مالی باقی می‌ماند.

در چنین وضعیتی متوجه می‌شویم که مشکلات جدیدی را تجربه می‌کنیم که پیشتر برایمان وجود نداشت. مشکلاتی که ناشی از کاهش توان تحمل، مدارا و بردباری در ماست.

برای برخی، قرنطینه "بی نهایت دشوار و طاقت فرسا" بوده

برپایه یک نظرسنجی که کالج سلطنتی لندن با همکاری شرکت ایپسوس موری با موضوع بررسی چگونگی مقابله با قرنطینه انجام داد، 15 درصد مردم قرنطینه را بی نهایت دشوار توصیف کردند. 14 درصد دیگر گفتند که احتمال می دهند تا چند هفته آینده فشار آن بیشتر و سخت‌تر شود و 6 درصد هم گفتند که درزمان قرنطینه ازخدمات مشاوره تلفنی بهره گرفته‌اند .

کودکان آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر هستند

به نظر هلن وسترمن متخصص حمایت از کودکان، خانه برای برخی از کودکان محیط امنی نیست و با تعطیلی مدارس این افراد در معرض مخاطرات تازه‌ای قرار می گیرند.

"کودکان با ما از تجربه اضطراب و افسردگی سخن می گویند و این در حالی ست که دراین مدت تماس ها در مورد سوء استفاده‌های خانگی از کودکان افزایش یافته است".

قرنطینه مشکلات کودکان آسیب پذیر را روز به روز تشدید می‌کند. خط تلفنی تماس با کودکان یکی از موارد حمایتی از این کودکان در معرض خطر است تا این ایام را سپری کنند.

سیاست چماق و هویج؟

استفان ریشر استاد روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه سنت اندروز در هنگام شیوع ویروس کرونا به دولت بریتانیا مشاوره می داد.

او می گوید: "رویکرد دولت نباید این باشد که زنجیر بزرگی به پای مردم ببندد، بلکه باید در مورد محدودیت‌های عملی مردم اندیشه کرده و به آن ها در برآورده کردن نیازهایشان کمک کند."

مثلا در مدیریت پارک‌ها به جای سرزنش کردن مردم به دلیل رعایت نکردن فاصله اجتماعی، باید فضاهای سبز بیشتر و بزرگتری را در اختیار عموم قرار داد. فضاهایی مانند زمین های گلف یا زمین های بازی.

این روانشناس می افزاید: " به گمان من برای مقابله با این بحران به روش های خلاقانه تری نیاز داریم."

کودکان آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر هستند

به نظر هلن وسترمن متخصص حمایت از کودکان، خانه برای برخی از کودکان محیط امنی نیست و با تعطیلی مدارس این افراد در معرض مخاطرات تازه‌ای قرار می گیرند.

"کودکان با ما از تجربه اضطراب و افسردگی سخن می گویند و این در حالی ست که دراین مدت تماس ها در مورد سوء استفاده‌های خانگی از کودکان افزایش یافته است".

قرنطینه مشکلات کودکان آسیب پذیر را روز به روز تشدید می‌کند. خط تلفنی تماس با کودکان یکی از موارد حمایتی از این کودکان در معرض خطر است تا این ایام را سپری کنند.

سیاست چماق و هویج؟

استفان ریشر استاد روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه سنت اندروز در هنگام شیوع ویروس کرونا به دولت بریتانیا مشاوره می داد.

او می گوید: "رویکرد دولت نباید این باشد که زنجیر بزرگی به پای مردم ببندد، بلکه باید در مورد محدودیت‌های عملی مردم اندیشه کرده و به آن ها در برآورده کردن نیازهایشان کمک کند."

مثلا در مدیریت پارک‌ها به جای سرزنش کردن مردم به دلیل رعایت نکردن فاصله اجتماعی، باید فضاهای سبز بیشتر و بزرگتری را در اختیار عموم قرار داد. فضاهایی مانند زمین های گلف یا زمین های بازی.

این روانشناس می افزاید: " به گمان من برای مقابله با این بحران به روش های خلاقانه تری نیاز داریم."

کودکان آسیب پذیر بیشتر در معرض خطر هستند

به نظر هلن وسترمن متخصص حمایت از کودکان، خانه برای برخی از کودکان محیط امنی نیست و با تعطیلی مدارس این افراد در معرض مخاطرات تازه‌ای قرار می گیرند.

"کودکان با ما از تجربه اضطراب و افسردگی سخن می گویند و این در حالی ست که دراین مدت تماس ها در مورد سوء استفاده‌های خانگی از کودکان افزایش یافته است".

قرنطینه مشکلات کودکان آسیب پذیر را روز به روز تشدید می‌کند. خط تلفنی تماس با کودکان یکی از موارد حمایتی از این کودکان در معرض خطر است تا این ایام را سپری کنند.

سیاست چماق و هویج؟

استفان ریشر استاد روانشناسی و علوم اعصاب در دانشگاه سنت اندروز در هنگام شیوع ویروس کرونا به دولت بریتانیا مشاوره می داد.

او می گوید: "رویکرد دولت نباید این باشد که زنجیر بزرگی به پای مردم ببندد، بلکه باید در مورد محدودیت‌های عملی مردم اندیشه کرده و به آن ها در برآورده کردن نیازهایشان کمک کند."

مثلا در مدیریت پارک‌ها به جای سرزنش کردن مردم به دلیل رعایت نکردن فاصله اجتماعی، باید فضاهای سبز بیشتر و بزرگتری را در اختیار عموم قرار داد. فضاهایی مانند زمین های گلف یا زمین های بازی.

این روانشناس می افزاید: " به گمان من برای مقابله با این بحران به روش های خلاقانه تری نیاز داریم."

بسیاری ازما نیرومندتر از این بحران گذرخواهیم کرد

مردمان همواره در شرایط دشوار و چالش برانگیز کارهای قابل توجهی انجام می دهند. اگرچه بیشتر مردم با مشکلات مقابله می‌کنند اما به سادگی می توان تصور کرد که چه مشکلات روانی و عاطفی درانتظارشان خواهد بود.

پروفسور گرینبرگ می گوید: " نظریه ای وجود دارد که از آن با عنوان بالندگی پس ازآسیب یاد می شود"؛ بسیاری از کارکنان خط مقدم رویارویی با کرونا کارهای شگفت انگیز و خارق العاده انجام داده و توانایی هایی از خود بروز داده اند که پیش تر درخود نمی دیدند. با انجام این کارها حس رضایت آنان از خودشان بالا می رود و بسیاری از آنها با احساس قدرت بیشتری از این بحران سر بر می آورند و خود را نیرومند تراز آنچه بودند می یابند.


نظرات کاربران