تست های روانشناسی

تست روانشناسی میلون 3 (MCMI)

3.98

دانلود نمونه تست اجرا شده

Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI) یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه ی گسترده ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را می سنجد، مخاطبان آن افراد بالای 18 سال و دارای توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم می باشد و دومین پرسشنامه پراهمیت پس از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (MMPI) است.

تست روانشناسی میلون (تست MCMI) از جمله تست های منحصر به فردی ست که در آن بر اختلال های شخصیت و نشانه هایی که اغلب با این اختلال ها همراه هستند تاکید می شود.

نسخه فعلی تست میلون (MCMI-III) شامل 175 سوال تحت 28 مقیاس جداگانه و براساس طبقات:

 1. شاخص های تغییر پذیری
 2. الگوهای شخصیت بالینی
 3. آسیب های شدید شخصیت
 4. نشانگان بالینی
 5. نشانگان شدید بالینی نمره گذاری می شود که با نظریه ی شخصیت میلون و DSM-IV همخوانی دارد.

مقایسه تست میلون با تست MMPI:

تفاوت این دو پرسشنامه به طور کلی در موارد زیر خلاصه می شود :

 • هردو ابزار دامنه گسترده ای از الگوهای پایدار شخصیت و نشانگان بالینی را پوشش می دهند.
 • تست روانشناسی میلون مکمل MMPI است زیرا برای تشخیص اختلالات محور II طراحی شده است در حالیکه MMPI بر اختلال های محور I تاکید دارد.
 • تست میلون بطور قابل ملاحظه ای از MPMI کوتاهتر است (175ماده در بر ابر 567ماده) و فقط 20 تا 30 دقیقه زمان می برد که برای آن یک امتیاز مهم محسوب می شود.
 • پایه های پژوهشی، مطالعات روایی و گزینه های تفسیری برای MMPI گسترده ترازآزمون میلون است که می تواند برای تست MCMI یک محدودیت در نظر گرفته شود.
 • تفسیر آزمون + رسم نمودار ۳۵,۰۰۰ تومان
 • فقط رسم نمودار ۲۰,۰۰۰ تومان
این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران