پلن تست روانشناسی، تفسیر و رسم نمودار

پلن ها


 • توجه داشته باشید در پلن های اعتباری مبلغ پرداختی بصورت اعتبار در حساب شما بدون محدودیت زمانی شارژ می شود.
 • تخفیف های ذکر شده زمانی که در تست ها شرکت می کنید بر روی هر تست جداگانه اعمال می شود.

پلن اعتباری 10 درصدی

۴۹۹,۰۰۰تومان

 • تخفیف 10 درصدی در هر تست
 • امکان شرکت در کلیه آزمون ها
 • تفسیر آزمون و رسم نمودار دارد
 • امکان استفاده از وب سرویس RESTful
 • مدت زمان استفاده نامحدود(تا پایان اعتبار)
سفارش

پلن اعتباری 20 درصدی

۷۹۹,۰۰۰تومان

 • تخفیف 20 درصدی روی هر تست
 • امکان شرکت در همه آزمون ها
 • تفسیر آزمون و رسم نمودار دارد
 • امکان استفاده از وب سرویس RESTful
 • مدت زمان استفاده نامحدود(تا پایان اعتبار)
سفارش

پلن اعتباری 30 درصدی

۹۹۹,۰۰۰تومان

 • تخفیف 30 درصدی روی هر تست
 • امکان شرکت در همه آزمون ها
 • تفسیر آزمون و رسم نمودار دارد
 • امکان استفاده از وب سرویس RESTful
 • مدت زمان استفاده نامحدود(تا پایان اعتبار)
سفارش