پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

1.00

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی این پرسشنامه شامل 22 سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید

توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

 این پرسشنامه توسط رفاهی، ثنایی و شریفی(1387) تهیه گردیده است و هدف آن شناسایی ملاکهای همسرگزینی و اولویت بخشی آنها در انتخاب همسر است. عبارات پرسشنامه دو دسته ملاک را در همسرگزینی مورد بررسی قرار می دهد. منظور از ملاکهای محتوایی خصوصیاتی است که فرد به همراه دارد، مانند ویژگیهای روانشناختی فردی، خانوادگی و ملاکهای فرآیندی انتخاب همسر را می سنجد. منظور از ملاکهای فرآیندی، مجموعه کنشهایی است که موجب سازماندهی سیستم خانواده می شوند.
 
رفاهی، ژاله . ثنایی،باقر . و شریفی، حسن پاشا
Preference Criteria of Spouse se‎lection Inventory (PCSSI)
پاسخگوی عزیز ، لطفا با توجه به عقاید و نظرات خود در فهرست زیر ملاک های انتخاب همسر را در دو موقعیت (الف) موقعی که هنوز ازدواج نکرده بودید و یا در حال ازدواج بودید ، و (ب) اکنون که چند سالی از ازدواج شما گذشته است، با نمره های 1 تا 5 درجه بندی کنید .
1= بسیار بی اهمیت ، 2= بی اهمیت ، 3= بی تفاوت ، 4= مهم و 5= بسیار مهم
موقعیت الف
 (هنگام ازدواج)
 
موقعیت ب
 (اکنون)
1
2
3
4
5
1)     سن
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
2)     شغل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)     جذابیت ظاهری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4)     درآمد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5)     تناسب فرهنگی خانواده ها(مانند داشتن زبان، تحصیلات و و ضع خانوادگی یکسان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6)     تناسب موقعیت اجتماعی خانواده ها (مانند داشتن شغل، وضع اقتصادی و درآمد یکسان)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7)     تحصیلات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8)     سلامت جسمانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)     سلامت روانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10)توانیی تصمیم گیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11)ارتباط اجتماعی خوب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12)توانایی بیان احساسات، نظرات و خواسته ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13)عفت و پاکدامنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14)عدم وجود ازدواج قبلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15)توافق اخلاقی و مذهبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16)قومیت یکسان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17)اصالت خانوادگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18)ویژگی های شخصیتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19)مسوولیت پذیری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20)عشق و علاقه (صمیمیت)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21)نداشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22)استقلال رای (عدم وابستگی به خانواده)
 
 
 
 
 
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387