اخبار روانشناسی و روانپزشکی، شخصیت شناسی

اجرای آزمون های روانشناسیاجرای آزمون ها برای کارشناسان، متخصصان و مراکز روانشناسی و مشاهده نتیجه مراجعین در پنل کاربری خود

قابلیت اجرای آزمون ها برای کارشناسان، متخصصان و مراکز روانشناسی و مشاهده نتیجه مراجعین در پنل کاربری خود

با ایجاد این پنل کارشناسان، متخصصان و مراکز روانشناسی که مایلند مراجعین شان در تست های آنلاین سایکومتریست شرکت کنند. با انتخاب گزینه مرکز روانشناسی در قسمت اطلاعات کاربری پروفایل خود، لینک های اختصاصی شرکت در آزمون های سایکومتریست ایجاد می شود که می توانید آن را به مراجعین برای شرکت در آزمون ارسال کنید و نتیجه آزمون ها را در پروفایل کاربری خود مشاهده کنید.

امکانات دیگری که این قسمت دارد شامل:

عدم نمایش تفسیر به مراجعین من

با انتخاب این گزینه تفسیر تست به مراجعین شما نمایش داده نمی شود و فقط در پنل شما نتیجه شامل تفسیر و رسم نمودار(های) مربوطه نمایش داده می شود وب ه مراجع پیام "لطفا برای مشاهده نتیجه با روانشناس خود تماس حاصل فرمایید." نمایش داده می شود.

عدم نمایش قیمت تست ها به مراجعین من

برخی از مراکز هزینه ها را خودشان پرداخت می کنند و نیازی نمی بینند که هزینه های سایکومتریست به مراجع نمایش داده شود لذا با انتخاب این گزینه، قیمت تست ها به مراجعین نمایش داده نمی شود.

پرداخت هزینه کاربران من از اعتبار من

با انتخاب این گزینه مراجعین در تست شرکت می کنند و هزینه تست از اعتبار شما کسر می شود و اگر عدم نمایش تفسیر به مراجعین من که قبلا اشاره کردیم انتخاب کرده باشید.

 

 


نظرات کاربران