تست های آنلاین روانشناسی، شخصیت شناسی، خودشناسی

تست های روانشناسی

تست ام ام پی آی 2 (MMPI-2)
تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...
تست روانشناسی میلون (MCMI)
تست میلون (MCMI-III) یک پرسش نامه هنجارشده خودگزارشی است که طیف گسترده ای...
تست نئو (NEO PI-R)
تست شخصیت نئو (تست NEO) ، پنج عامل اصلی شخصیت ( روان رنجوری، برون گرایی،...
تست کتل (Cattell 16PF)
ریموند کتل (1973)، شخصیت را به 16 بعد اساسی که آن‌ها را صفات عمقی نامید...
تست روانشناسی شخصیت MMPI-370
تست MMPI-370 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...
تست ام ام پی آی فرم کوتاه (71 MMPI)
تست شخصیت مینه سوتا (تست MMPI) ، پرسشنامه استانداردی برای فراخوانی دامنه...
تست نئو فرم کوتاه (NEO FFI)
تست NEO از جدیدترین تست های روانشناسی مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر...
تست روانشناسی شخصیت SCL90-R
یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی تست SCL90-R است این تست...
تست هوش چندگانه (استعدادیابی) گاردنر
هوش معمولاً به عنوان توانائی های بالقوه عقلانی تعریف می شود.که ما با...
تست شخصیت MBTI ( مایرز- بریگز)
تست شخصیت MBTI ( مایرز- بریگز)
تست شخصیت شناسی مایرز-بریگز (Myers- Briggs Type Indicator) مشهور به آزمون MBTI یک ارزیابی...
تست طرحواره های یانگ YSQ
تست طرحواره های یانگ YSQ
طرحواره ها پیش زمینه هایی هستند که بر اثر تجارب در نهاد انسان شکل می...
تست آنلاین استعدادیابی هالند
تست آنلاین استعدادیابی هالند
تست هالند یا سنجش تمایلات شغلی که به آزمون رغبت‌سنج هالند (Holland) یا...
آزمون آدمک (تست هوش گودیناف)
آزمون آدمک (تست هوش گودیناف)
آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ، عملی ترین وجهانی ترین آزمونهای تصویری...
تست افسردگی بک BDI
تست افسردگی بک BDI
تست افسردگی بک (BDI) یک تست معتبر روانشناسی است که میزان افسردگی را تعیین...
این صفحه را به اشتراک بگذارید.