پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

ارزیابی دگرگونی ها زندگی - هولمز و راهه

1

انسان ها زمانی که احساس کنند امور از کنترل شان خارج شده است، دچار استرس می‌شوند. کنار آمدن با همه‌ی اتفاقات غیر‌عادی به یک اندازه دشوار نیست. برای مثال استرس ناشی از فوت یا طلاق با استرس ناشی از تغییر در شرایط زندگی متفاوت است. بنابراین شخص باید بتواند میزان استرسش را به درستی اندازه‌گیری و آن را کنترل کند. 

ارزیابی دگرگونی ها زندگی - هولمز و راهه
توضیحات
نظرات کاربران

ارزیابی دگرگونی ها زندگی - هولمز و راهه

مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی (مقیاس استرس):

انسان ها زمانی که احساس کنند امور از کنترل شان خارج شده است، دچار استرس می‌شوند. کنار آمدن با همه‌ی اتفاقات غیر‌عادی به یک اندازه دشوار نیست. برای مثال استرس ناشی از فوت یا طلاق با استرس ناشی از تغییر در شرایط زندگی متفاوت است. بنابراین شخص باید بتواند میزان استرسش را به درستی اندازه‌گیری و آن را کنترل کند.

مقیاس رتبه‌ی تعدیل یافته‌ی اجتماعی (SRRS) که بیشتر با مقیاس استرس هلمز و راهه شناخته می‌شود، دقیقا برای اندازه گیری میزان استرس ساخته شده است.در واقع این ابزار به ما کمک می‌کند تا میزان استرسی را که تحمل می‌کنیم، اندازه بگیریم و به این فکر کنیم که برای کنترل آن چه کاری باید انجام دهیم.

دو روانپزشک به نام‌های توماس هلمز (Thomas Holmes) و ریچارد راهه (Richard Rahe) در سال 1967 تصمیم گرفتند به مطالعه‌ی این موضوع بپردازند که آیا استرس می‌تواند منجر به بیماری شود. آنها بیش از 5000 بیمار را بررسی کردند و از آنها پرسیدند که آیا هیچ یک از 43 اتفاق که در زیر به بعضی از آن ها اشاره شد را در 2 سال اخیرشان تجربه کرده‌اند. در واقع این مقیاس به منظور سنجش میزان فشار روانی بر حسب تغییراتی که در زندگی آدم روی میدهد طراحی شده است.

مقیاس استرس:

در این پرسشنامه 43 مقیاس استفاده شده است که برخی از این مقیاس ها در زیر برای شما آورده شده است:

 • فوت همسر
 • طلاق
 • زندان
 • فوت اعضای خانواده
 • زخمی شد
 • آشتی با همسر
 • حاملگی-مسائل جنسی
 • ورور عضو جدید به خانواده 
 • تغییر در کار- وام مهم مسکن
 • رفتن یک فرزند از خانه
 • اختلاف با والدین همسر
 • مساله با والدین
 • تغییر محل سکونت
 • تغییر محل تحصیل
 • تغییر در فعالیت های اجتماعی
 • تغییر در ساعات خواب
 • تغییر در عادات غذایی
 • خلاف کاری های جزیی

هر اتفاق یک واحد تغییر در زندگی (LUC) نامیده می‌شود و وزن متفاوتی در ایجاد استرس دارد. هرچه بیمار اتفاقات بیشتری اضافه کند، امتیاز بیشتری دریافت می‌کند. هرچه امتیاز بیشتر باشد و اتفاقات وزن بیشتری داشته باشند، احتمال اینکه فرد بیمار شده باشد بیشتر است.

مقیاس هولمز راهه برای ارزیابی دگرگونی های زندگی

«مقیاس استرس»

موقعیت های زیر را یک به یک بخوانید ، دگرگونی های زندگی خود را در دوازده ماه گذشته و امتیازهای مربوط به آن ها را علامت بزنید .

موقعیتامتیازپاسخ
1- فوت همسر100 
2- طلاق73 
3- جدایی از همسر65 
4- زندانی شدن63 
5- فوت یکی از اعضای خانواده63 
6- زخمی یا بیمار شدن53 
7- ازدواج50 
8- از دست دادن کار 47 
 9- آشتی با همسر45  
 10- بازنشستگی45  
 11- تغییر در سلامتی یکی از اعضای خانواده44  
 12- حاملگی39  
 13- مسائل جنسی39  
 14- ورور عضو جدید به خلنواده39  
 15- تغییر در کار39  
 16- تغییر در مضعیت اقتصادی38  
 17- تغییر در تعداد درگیری ها با همسر35  
 18- وام مهم مسکن32  
 19- ناتوانی در پرداخت وام مسکن یا وام دیگر30  
 20- تغییر در مسوولیت های زندگی29  
 21- رفتن یک فرزند از خلنه29  
 22- اختلاف با والدین همسر29  
 23- تحقق یافتن برنامه های شخصی سطوح بالا28  
24- شروع مجدد یا قطع کار همسر 26  
 25- شروع یا پایان تحصیلات26  
 26- تغییر در شرایط زندگی25  
 27- تجدید نظر در عادات شخصی24  
 28- مساله با والدین23  
 29- تغییر در ساعات یا شرایط کار20  
 30- تغییر محل سکونت20  
 31- تغییر محل تحصیل20  
 32- تغییر در سرگرمی ها19  
 33- تغییر در فعالیت های مذهبی19  
 34- تغییر در فعالیت های اجتماعی18  
 35- وام کوچک خرید خانه یا . . .17  
 36- تغییر در ساعات خواب17  
 37- تغییر در تعداد دورهم جمع شدن های خانوادگی16  
 38- تغییر در عادات غذایی15  
 39- گذراندن تعطیلات تابستانی13  
 40- شرکت در جشن های نوروزی12  
 41- خلاف کاری های جزیی11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان