سوالات متداول

سوالات متداول


تست

تست MMPI که به عنوان پرسشنامه شخصیتی چند مرحله ای مینه سوتا شناخته می شود، یک تست روانشناسی است که نگاهی به ویژگی های شخصیتی و همچنین آسیب شناسی روانی شما می اندازد تا مشخص کند که آیا دارای مشکلات روحی هستید یا خیر. این تست در سایکومتریست با سه نسخه MMPI-71, MMPI-370, MMPI-567 سوالی موجود هست پاسخ تست MMPI به صورت دو گزینه ای بله/ غیر است که به شما کمک می کند اطلاعات بیشتری در مورد خودتان کسب کنید. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

معمولاً این آزمون توسط پزشکان برای آزمایش بیماران مشکوک به داشتن مشکلات روحی استفاده می شود، اما در سایر موارد از جمله ارزیابی حرفه ای و زمینه های قانونی(قضاوت و طلاق) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از این آزمون اغلب به عنوان ابزاری برای اثبات یا رد ادعاهای فرد مبنی بر اینکه وی (یا شخص دیگری) مسئول برخی اقدامات نیست، استفاده می شود. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

 

تست MMPI که به عنوان پرسشنامه شخصیتی چند مرحله ای مینه سوتا شناخته می شود، یک تست روانشناسی است که نگاهی به ویژگی های شخصیتی و همچنین آسیب شناسی روانی شما می اندازد تا مشخص کند که آیا دارای مشکلات روحی هستید یا خیر. این تست در سایکومتریست با سه نسخه MMPI-71, MMPI-370, MMPI-567 سوالی موجود هست پاسخ تست MMPI به صورت دو گزینه ای بله/ غیر است که به شما کمک می کند اطلاعات بیشتری در مورد خودتان کسب کنید. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

معمولاً این آزمون توسط پزشکان برای آزمایش بیماران مشکوک به داشتن مشکلات روحی استفاده می شود، اما در سایر موارد از جمله ارزیابی حرفه ای و زمینه های قانونی(قضاوت و طلاق) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از این آزمون اغلب به عنوان ابزاری برای اثبات یا رد ادعاهای فرد مبنی بر اینکه وی (یا شخص دیگری) مسئول برخی اقدامات نیست، استفاده می شود. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

 

آزمون کتل یا تست کتل یکی از آزمون های شخصیت شناسی مشهور دنیاست که توسط ریموند کتل از روانشناسان مشهور دنیا طراحی شده است وی سال ها به تحقیق درباره فاکتورهایی برای شناخت روان آدمی پرداخت که در نهایت به این نظریه رسید.

آزمون کتل 16 فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند. با توجه به کاربرد فراوان آزمون کتل در جذب و استخدام و دیگر زمینه های منابع انسانی سنجمان قابلیت آزمون آنلاین کتل و کارنامه آنلاین آن را در اختیار شما گذاشته است. برای شرکت در تست کتل کلیک کنید.

آزمون کتل در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد. در زمینه‌ منابع انسانی از تست کتل برای سنجش تطابق شغل و شاغل می توانیم استفاده کنیم. به طور مثال از فردی که به صورت طبیعی پیرو است نباید انتظار مدیریت قدرتمندانه داشت. فردی که خلاقیت پایینی دارد مناسب واحد طراحی نیست. کسی که صبر کافی ندارد مناسب شغل اپراتوری نیست. افرادی که به صورت طبیعی مضطرب هستند برای شغل‌های پراضطراب مثل شغل پلیس یا آتشنشان مناسب نیستند. برای شرکت در آزمون کتل کلیک کنید

تست آیزنک (EPQ) یکی از معتبرترین تست‌ها در علم روانشناسی است که موجب خودارزیابی و شناخت شخصیت افراد می‌شود. این پرسشنامه خودارزیابی شخصیت دو بعد بنیادی شخصیت یعنی روان رنجوری N و برونگرایی-درونگرایی را اندازه‌گیری می‌کند. شرکت در آزمون آنلاین آیزنک

آزمون آیزنک با سنجش ابعاد شخصیتی از جمله درون‌گرایی و برون‌گرایی، می‌تواند بینشی جهت خودشناسی به افراد بدهد. همچنین از طریق دو بعد دیگر، تاحدودی اطلاعاتی درمورد مشکلات شخصیتی ازجمله ویژگی‌های مربوط به روان‌آزردگی و روان‌پریش خویی، ارائه می‌دهد. بنابراین می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تشخیصی از جمله مصاحبه‌های آزمونگر، به تشخیص مشکلات روانشناختی و شخصیتی فرد، کمک کند. به علاوه تفسیر انتهایی در نمودار آزمون، مزاج فرد را نیز مشخص می‌نماید؛ براساس اینکه کدام یک از 4 ماده مطرح‌شده توسط بقراط یعنی سودا، صفرا، بلغم و خون، در بدن فرد، غالب هستند. شرکت در آزمون آنلاین آیزنک

تست MMPI که به عنوان پرسشنامه شخصیتی چند مرحله ای مینه سوتا شناخته می شود، یک تست روانشناسی است که نگاهی به ویژگی های شخصیتی و همچنین آسیب شناسی روانی شما می اندازد تا مشخص کند که آیا دارای مشکلات روحی هستید یا خیر. این تست در سایکومتریست با سه نسخه MMPI-71, MMPI-370, MMPI-567 سوالی موجود هست پاسخ تست MMPI به صورت دو گزینه ای بله/ غیر است که به شما کمک می کند اطلاعات بیشتری در مورد خودتان کسب کنید. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

معمولاً این آزمون توسط پزشکان برای آزمایش بیماران مشکوک به داشتن مشکلات روحی استفاده می شود، اما در سایر موارد از جمله ارزیابی حرفه ای و زمینه های قانونی(قضاوت و طلاق) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از این آزمون اغلب به عنوان ابزاری برای اثبات یا رد ادعاهای فرد مبنی بر اینکه وی (یا شخص دیگری) مسئول برخی اقدامات نیست، استفاده می شود. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

 

محصولات

آزمون گارز 3 برای ارزیابی افراد دارای رفتارهای ناهنجار مشکوک به اوتیسم، بر اساس ملاک های تشخیصی اختلالات طیف اوتیسم در DSM-5 طراحی شده. گارز3 از 58 سوال تشکیل شده که به 6 مقیاس برای توصیف رفتارهای خاص و قابل رویت و قابل اندازه گیری تقسیم شده است، این مقیاس ها رفتارهای محدود و تکرارشونده، تعاملات اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، واکنش های عاطفی، سبک شناختی و گفتار ناسازگارانه می باشد. این مجموعه شامل یک کتاب و 20 نمونه آزمون می باشد.

مقالات

آزمون کتل یا تست کتل یکی از آزمون های شخصیت شناسی مشهور دنیاست که توسط ریموند کتل از روانشناسان مشهور دنیا طراحی شده است وی سال ها به تحقیق درباره فاکتورهایی برای شناخت روان آدمی پرداخت که در نهایت به این نظریه رسید.

آزمون کتل 16 فاکتور اصلی شخصیتی را مشخص می‌کند. با توجه به کاربرد فراوان آزمون کتل در جذب و استخدام و دیگر زمینه های منابع انسانی سنجمان قابلیت آزمون آنلاین کتل و کارنامه آنلاین آن را در اختیار شما گذاشته است. برای شرکت در تست کتل کلیک کنید.

آزمون کتل در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد. در زمینه‌ منابع انسانی از تست کتل برای سنجش تطابق شغل و شاغل می توانیم استفاده کنیم. به طور مثال از فردی که به صورت طبیعی پیرو است نباید انتظار مدیریت قدرتمندانه داشت. فردی که خلاقیت پایینی دارد مناسب واحد طراحی نیست. کسی که صبر کافی ندارد مناسب شغل اپراتوری نیست. افرادی که به صورت طبیعی مضطرب هستند برای شغل‌های پراضطراب مثل شغل پلیس یا آتشنشان مناسب نیستند. برای شرکت در آزمون کتل کلیک کنید

تست MMPI که به عنوان پرسشنامه شخصیتی چند مرحله ای مینه سوتا شناخته می شود، یک تست روانشناسی است که نگاهی به ویژگی های شخصیتی و همچنین آسیب شناسی روانی شما می اندازد تا مشخص کند که آیا دارای مشکلات روحی هستید یا خیر. این تست در سایکومتریست با سه نسخه MMPI-71, MMPI-370, MMPI-567 سوالی موجود هست پاسخ تست MMPI به صورت دو گزینه ای بله/ غیر است که به شما کمک می کند اطلاعات بیشتری در مورد خودتان کسب کنید. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

معمولاً این آزمون توسط پزشکان برای آزمایش بیماران مشکوک به داشتن مشکلات روحی استفاده می شود، اما در سایر موارد از جمله ارزیابی حرفه ای و زمینه های قانونی(قضاوت و طلاق) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از این آزمون اغلب به عنوان ابزاری برای اثبات یا رد ادعاهای فرد مبنی بر اینکه وی (یا شخص دیگری) مسئول برخی اقدامات نیست، استفاده می شود. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

 

آزمون شخصیتی MMPI برای اشخاص بالای 16 سال قابل اجرا می باشد. همچینن برای اجرای این آزمون لازم است که آزمودنی از حداقل میزان تحصیل برخوردار بوده و تا کلاس نهم درس خوانده باشد. از شرایط دیگر برای اجرای آزمون شخصیتی MMPI محدودیت اجرای آن می باشد به عبارت دیگر این آزمون تنها بر روی اشخاصی که احتمال می رود مشکلات روانشناختی داشته باشند قابل اجرا می باشد و اجرای آن برای شناسایی ویژگی های شخصیتی آزمودنی ها مناسب نمی باشد. برای شناخت ویژگی ها شخصیت خود در تست نئو یا تست MBTI شرکت کنید

تست MMPI که به عنوان پرسشنامه شخصیتی چند مرحله ای مینه سوتا شناخته می شود، یک تست روانشناسی است که نگاهی به ویژگی های شخصیتی و همچنین آسیب شناسی روانی شما می اندازد تا مشخص کند که آیا دارای مشکلات روحی هستید یا خیر. این تست در سایکومتریست با سه نسخه MMPI-71, MMPI-370, MMPI-567 سوالی موجود هست پاسخ تست MMPI به صورت دو گزینه ای بله/ غیر است که به شما کمک می کند اطلاعات بیشتری در مورد خودتان کسب کنید. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

معمولاً این آزمون توسط پزشکان برای آزمایش بیماران مشکوک به داشتن مشکلات روحی استفاده می شود، اما در سایر موارد از جمله ارزیابی حرفه ای و زمینه های قانونی(قضاوت و طلاق) نیز مورد استفاده قرار می گیرد. از این آزمون اغلب به عنوان ابزاری برای اثبات یا رد ادعاهای فرد مبنی بر اینکه وی (یا شخص دیگری) مسئول برخی اقدامات نیست، استفاده می شود. برای شرکت در تست MMPI کلیک کنید.

 

آزمون شخصیتی MMPI برای اشخاص بالای 16 سال قابل اجرا می باشد. همچینن برای اجرای این آزمون لازم است که آزمودنی از حداقل میزان تحصیل برخوردار بوده و تا کلاس نهم درس خوانده باشد. از شرایط دیگر برای اجرای آزمون شخصیتی MMPI محدودیت اجرای آن می باشد به عبارت دیگر این آزمون تنها بر روی اشخاصی که احتمال می رود مشکلات روانشناختی داشته باشند قابل اجرا می باشد و اجرای آن برای شناسایی ویژگی های شخصیتی آزمودنی ها مناسب نمی باشد. برای شناخت ویژگی ها شخصیت خود در تست نئو یا تست MBTI شرکت کنید