پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی کم رویی

1

۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه روانشناسی کم رویی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

 به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید.

1) هرگز      2) به ندرت        3) گاهگاهی        4) اغلب          5) همیشه

1- آیا به راحتی می توانید برای افراد تازه وارد صحبت کنید؟
2- آیا تداوم صحبت کردن برای شما مشکل است؟
3- آیا موقع روبرو شدن با غریبه ها ، هیجانی می شوید؟
4- آیا موقع صحبت کردن با کسی که او را خوب نمی شناسید ، زبانتان خشک می شود؟
5- آیا در زمانی که مطمئن بودید چیزی برای گفتن دارید ، نتوانستید حرف بزنید؟
6- آیا بعد از این که فرصت از دست رفته است ، عنوان صحبت را پیدا کرده اید؟
7- آیا هرگز حس کرده اید که شما عضوی از گروهی که در آن هستید ، نمی باشید؟
8- آیا حس می کنید که مردم شما را جدی ، سرد و کسل کننده می دانند؟
9- آیا شما تصمیم می گیرید که از گروه ها بپرهیزید ، چون که تنها هستید؟
10- وقتی مجبورید رفتاری غیر از رفتار واقعی خودتان داشته باشید ، احساس گناه می کنید؟
11- آیا به راحتی می توانید در مقابل جمع صحبت کنید؟
12- آیا شما از داشتن صدای مناسب که می خواهید ، محرومید؟
13- آیا به راحتی می توانید به دیگران لبخند بزنید؟
14- آیا در برقراری ارتباط چشمی به صورتی که خودتان می خواهید ، ناتوانید؟
15- آیا به راحتی می توانید دوست پیدا کنید؟
16- آیا شما خیلی کم بیرون می روید؟
17- ایا در پیدا کردن شخصیت خود مشکل دارید؟
18- آیا راحت می توانید با شخص زرنگی که می خواهد شما را فریب دهد ، برخورد نمایید؟
19- آیا به راحتی می توانید از دیگران در مورد علائق و سلیقه هایشان سوال کنید؟
20- آیا در پاسخ گویی به شکایات و شکایت کردن از دیگران مشکل دارید؟
21- آیا شما راحت می توانید پیشنهادی که مورد علاقه تان نیست را رد کنید؟
22- اگر کسی شما را نگاه کند ، فکر می کنید که چیزی را اشتباه انجام داده اید؟
23- آیا به راحتی می توانید یک گفتگو را به طور دوستانه به پایان برسانید؟
24- آیا فکر می کنید که بیشتر مردم وقتشان را با حرف های بیهوده پر می کنند؟
25- احساس می کنید که افراد دیگر ، بیشتر از شما لذت می برند؟
26- آیا بعضی اوقات احساس تنهایی می کنید؟
27- هنگام وارد شدن به یک محیط جدید ، احتمال می دهید که به شما توجه نکنند؟
28- آیا به سهولت می توانید با دیگران قرار ملاقات بگذارید؟
29- آیا از این نگرانید که حوصله دیگران را سر ببرید؟
30- وقتی دیگران واکنش منفی به شما نشان می دهند ، در مورد خودتان قضاوت منفی می کنید؟
31- وقتی به تفاوتهایتان با دیگران پی می برید ، احساس شرمندگی می کنید؟
32- آیا جلب رضایت (موافقت) دیگران ، برای شما خیلی اهمیت دارد؟
33- وقتی کارها آن طوری که می خواهید پیش نمی رود ، احساس تقصیر می کنید؟
34- آیا از خودتان نا امید هستید؟
35- آیا گاهی در بعضی موقعیت های اجتماعی احساس شرمندگی و خجالت می کنید؟
36- آیا ریسک کردن در موقعیت های اجتماعی را دوست دارید؟
37- آیا فکر می کنید وقتی افراد در مورد شما چیزهای زیادی بدانند ، پشت سرتان غیبت می کنند؟
38- آیا فکر می کنید خواهش کردن از دیگران لازم است؟
39- آیا مایلید بیشتر با افرادی در ارتباط باشید که در بیشتر زمینه ها ، شبیه شما باشند؟
40- آیا از این که دیگران شما را به طور منفی ارزیابی کنند ، نگرانید؟
41- آیا به راحتی می توانید با دیگران صمیمی شوید؟
42- آیا به هنگام برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران ، احساس بی کفایتی می کنید؟
43- آیا عموما از برخورد و ارتباط با افراد جدید اجتناب می کنید؟
44- اگر بدانید کانون توجه فردی مهم یا گروهی خاص هستید ، احساس ناراحتی می کنید؟ 

 • نمره گذاری و تفسیر
  دارد
 • پایایی
  دارد
 • تعداد سوالات
  44
 • نوع فایل
  PDF
 • تعداد صفحه
  12
 • پاسخنامه
  دارد