تست های آنلاین روانشناسی و شخصیت شناسی

تست شخصیت شناسی هارتمن

1

تست شخصیت شناسی هارتمن، آزمون هارتمن شخصیت شما را در 4 رنگ قرمز (قدرت)، آبی (صمیمیت)، سفید (صلح و آرامش)، زرد (لذت و تفریح) دسته بندی می کند. آدم ها با هر شخصیتی ممکن است دچار افسردگی، اضطراب و وسواس شوند، پس حتما برای درمان اختلالات روانشناسی اقدام کنید. برای شرکت در تست آنلاین MMPI اختلالات روانشناختی و شخصیتی کلیک کنید.

برای سنجش افسردگی و اضطراب خود در تست نئو شرکت کنید. برای شرکت در تست نئو کلیک کنید.

شما به این تست براساس نظر خود پاسخ می دهید و طبق ارزش های محوری که دارید، اطلاعات مفیدی از شخصیت خود کسب می کنید. یکی از این رنگ ها (شخصیت ها) در شما غالب است و بیشترین درصد را به خود اختصاص می دهد. پس از انجام تست، توضیحات رنگ شما بیان می شود و در ادامه برخی از ویژگی های هر یک از رنگ ها در ادامه آورده شده است.

سفید

نقاط قوت شخصیتینقاط قوت به عنوان یک دوستنقاط منفی یا محدویت های شخصی
 • آرام، اهل تفکر و صلح طلب
 • دارای سبک زندگی صادقانه و بی غل و غش سخت نگرفتن زندگی
 • صبور در برخورد با دیگران
 • مهربان با انسان ها و حیوانات
 • حمایتگر و پذیرا
 • دارای گوش شنوا و همدل
 • مردم را دوست دارد و آن ها هم او را دوست دارند
 • سازگار با شخصیت های مختلف
 • متوقع نبودن در دوستی
 • بی خیال نسبت به زندگی
 • نداشتن انعطاف در مواجه با تجربیات جدید
 • اغلب تنبل هستند و مسئولیت پذیر نیستند
چطور می توان با شخصیت سفید رابطه سازنده ایجاد کرد؟
 • با او مهربان باشید.
 • وقتی با او صحبت می کنید، منطقی، شفاف و محکم باشید.
 • صبور و آرام باشید.
 • از آن ها انتظار نداشته باشید که تعامل اجتماعی زیادی داشته باشند.
 • در برخورد با او کنترل کننده نباشید.

درس های زندگی برای سفیدها

 • احساس و درک خود را نسبت به خود، وظایف پیش رو و یا رفتار دیگران به صورت کلامی بیان کنید .
 • به جای نادیده گرفتن مشکلات، به آنها اشاره کنید.
 • باور داشته باشید یا نه، تضاد می تواند مفید واقع شود.
 • به طور فعال مفهوم ضرورت را دنبال کنید.
 • به طور فعالانه سعی کنید به جای انجام برنامه های که دیگران برای شما تعیین می کنند، برنامه های کاری خود را پیش ببرید.
 • هنگامی که دیگران طالب(خواهان) به نظر می رسند، موضع خیلی تدافعی نگیرید.
 • کمی ریسک کنید.
 • سعی کنید رویاهای در طول روز خود را کنترل کنید تا زمان زیادی از وقتتان را برای انجام کار نگیرد.

زرد/ شوخ طبع: زردها به تفریحی انجام دادن کارها اهمیت می دهند و به خاطر لذت و سرگرمی کار می کنند. آنها شور و شوق و خوشبینی را ایجاد کرده و کاریزماتیک، خود انگیخته و اجتماعی محسوب می شوند.

زرد

نقاط قوت شخصیتینقاط قوت به عنوان یک دوستنقاط منفی یا محدویت های شخصی
 • بسیار خوش بین
  دوست دار خود و پذیرفتن راحت دیگران
  داوطلب شدن برای موقعیت های خاص
  دیدن زندگی مانند تجربه ای که باید از آن لذت برد
  ماجراجو و جسور
 • هیجان انگیز و سرگرم کننده
 • بخشیدن راحت خود و دیگران
 • صبور
 • اولویت قراردادن دوستان نسبت به خانواده
 • آسیب پذیر
 • مهرطلب (نیاز به توجه از اجتماع دارد)
 • بی مسئولیت و غیرقابل اتکا
 • خود محور و خود باور
چطور می توان با شخصیت سفید رابطه سازنده ایجاد کرد؟
 • در رابطه با او مثبت باشید.
 • به یاد داشته باشید که آن ها حساس تر از آنچه که به نظر می رسد هستند.
 • ارزش مهارت های آن ها را در روابط اجتماعی بدانید.
 • خیلی جدی از آن ها انتقاد نکنید.
 • آن ها را نادیده نگیرید.

درس های زندگی برای زردها

 • بدانید که مشغول بودن به کاری الزاما به معنای اقدام هدفمند نیست.
 • روزانه اهداف خاص را برنامه ریزی کرده و آنها را اولویت بندی کنید.
 • به جای توجه به کارهای سرگرم کننده به کارهای های مهم تمرکز کنید.
 • زمانی که بر روی وظیفه خاصی تمرکز کرده اید که باید در زمان معین انجام دهید، زمان بندی قابل دست یابی تعیین کنید و هنگام دست یابی و انجام آنها به خودتان پاداش سرگرمی بدهید.
 • به تصویر بزرگ تر متعهد باشید.
 • در خلاقیت های بی مورد تعادل برقرار کنید و به تعهدات تمرکز داشته باشید.
 • برای کارهای پیش رو برنامه داشته باشید تا بتوانید به موقع آنها را تمام کنید.
 • خوب گوش کنید تا برای اطلاعاتی که به شما ارائه داده اند صحبت های آن ها را قطع کنید.

قرمز

نقاط قوت شخصیتینقاط قوت به عنوان یک دوستنقاط منفی یا محدویت های شخصی
 • دارای تفکر منطقی
 • متعهد به شیوه زندگی سازنده
 • پویا
 • مستقل
 • بسیار باهوش
 • دارای تفکر سازنده در حل مشکلات
 • حمایتگر در مواقع اضطراری
 • علاقه مند به فعلالیت های گروهی
 • دارای پیشنهادات مفید
 • کمک کننده در هنگام معضلات
 • درگیر شدن و ایجاد آشفتگی برای دستیابی به اهداف شخصی
 • دوباره انجام دادن کارهایی که باعث شکست خوردنش شده است
 • داشتن تفکر همیشه درست بودن
چطور می توان با شخصیت سفید رابطه سازنده ایجاد کرد؟
 • مشکلات را به شیوه منطقی با او مطرح کنید.
 • با او رک، کوتاه و مشخص صحبت کنید.
 • حس غریزه او را حمایت کنید.
 • او را جلوی دیگران به هیچ وجه خجالت زده نکنید.
 • از دیدگاه احساسی با او بحث نکنید.

درس های زندگی برای قرمزها

 • با دیگران به صورت عاطفی و اجتماعی ارتباط برقرار کنید.
 • باور داشته باشید که افراد دیگر نیز کارها را درست انجام می دهند.
 • هنگام هدف گذاری، هدف ها را از کاری که برای دیگران انجام می دهید، جدا کنید.
 • از سرزنش دیگران وقتی که نتوانستند تعهدات شما را برآورده کنند خودداری کنید.
 • به مشکلات خود دقیق فکر کرده و توصیه دیگران را در نظر بگیرید.
 • نمی توانید همه کارها را خودتان انجام دهید.
 • وقتی خواسته های خود را بر زمان دیگران تحمیل می کنید، مواظب باشید.

آبی/ صمیمی: آبی ها کارها را خوب انجام می دهند و برای آنها صمیمیت، ارتباطات، کیفیت روابط و داشتن هدف اهمیت دارد. آنها خدمات و کارهای با کیفیت ارائه می کنند و معمولا با وفا، صادق و متفکر هستند.

آبی

نقاط قوت شخصیتینقاط قوت به عنوان یک دوستنقاط منفی یا محدویت های شخصی
 • جدی گرفتن زندگی
 • قدردان زیبایی و جزئیات
 • دارای حس زیبایی شناسی قوی
 • پایدار و قابل اعتماد
 • تحلیل گرا
 • وفادار در دوستی
 • نگران آسایش و رفاه دیگران
 • به یاد آوردن مناسب های خاص
 • انگیزه دهنده برای حل مشکلات
 • متعهد در روابط خود
 • بسیار احساسی
 • خود بین و از خود راضی
 • کمال گرا
چطور می توان با شخصیت سفید رابطه سازنده ایجاد کرد؟
 • از او قدردانی کنید.
 • با او وفادار باشید.
 • به او در رابطه احساس امنیت دهید.
 • به او احساس گناه ندهید.
 • او را در موقعیتی که مجبور شود سریع تصمیم بگیرد قرار ندهید.

درس های زندگی برای آبی ها

 • سعی کنید زمانی که تحت فشار قرار گرفتید به جای واکنش احساسی، منطقی فکر کنید.
 • محدودیت های خود را زمانی که دیگران برای شما موعد تحویل مشخص می گیرد به طور واضح بیان کنید.
 • انتظارات خود را مدیریت کنید
 • توقعات غیر واقعی از خود یا دیگران ایجاد نکنید به طوریکه خودتان یا آنها غرق در فکر کنید.
 • به مراواداتی که با افراد دارید، جنبه شخصی ندهید.
 • به جای این که به مدیریت را به صورت مطلق در نظر بگیرید، آن را منعطف و سیال ببینید.
 • همه چیزهایی که می خواهید کنترل کنید، محدود هستند.
 • محدودیت ده دقیقه ای را برای هر موضوعی که نگران آن هستید، در نظر بگیرید.

سفید/ صلح: سفیدها حافظان صلح هستند که برایشان نبود تضاد و درگیری ارزش دارد. آنها شفافیت و صبر دارند و به طور کلی مهربان، سازگار پذیر و شنونده های خوبی هستند. 

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران