پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه سبک های فرزند پروری یانگ (YPI)

1

پرسشنامه سبک های فرزند پروری دارای  72 سوال بوده و هدف سبک فرزند پروری والدین( YPI ) (یانگ، 1999 ) برای شناسایی ریشه های بالقوه هفده باور اصلی منفی در نظرگرفته شده است

تعداد سوالات - 72
نمره گذاری - دارد
روایی و پایایی - دارد
منبع - دارد
تعداد صفحات - 8
نوع فایل - Word |PDF
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه سبک های فرزند پروری یانگ (YPI)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه سبک های فرزند پروری دارای 72 سوال بوده و هدف سبک فرزند پروری والدین( YPI ) (یانگ، 1999 ) برای شناسایی ریشه های بالقوه هفده باور اصلی منفی در نظرگرفته شده است

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :
. فرم اولیه این پرسشنامه خودگزارشی متشکل از 72 عبارت است که افراد ممکن است برای توصیف پدر و مادر خود از آن استفاده کنند( به عنوان مثال “مرا بسیار مورد انتقاد قرار داد”). هر اظهار نظری منعکس کننده رفتارهای فرزند پروری است که مرتبط با یکی از 17 باور اصلی منفی ( طرح واره های ناسازگار اولیه ) زیر هستند:

محرومیت عاطفی 2- رهاکردن 3-بی اعتمادی / بدرفتاری 4- آسیب پذیری 5- نقص /شرم 6- شکست 7- ایثار8- اطاعت 9- وابستگی /بی کفایتی 10- معیارهای سخت گیرانه 11- استحقاق 12- خویشتن داری 13- خود تحول نیافته 14- منفی گرایی / بدبینی 15- بازداری هیجانی 16- تنبیهی بودن 17- پذیرش جویی.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظورپرسشنامه استاندارد سبک های فرزندپروری نمره­ای است که کارکنان به سوالات72سوال پرسشنامه سبک های فرزندپروری می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :
محرومیت هیجانی: گویه های 1 تا 5.

رها شدگی/ بی ثباتی: گویه های 6 تا 9.

بی اعتمادی/ بد رفتاری: گویه های 10 تا 13.

آسیب پذیری به ضرر یا بیماری: گویه های 14 تا 17.

وابستگی/ کفایت: گویه های 18 تا 20.

نقص/ شرم: گویه های 21 تا 24.

شکست: گویه های 25 تا 28.

اطاعت: گویه های 29 تا 32.

ایثارگری: گویه های 33 تا 36.

معیارهای سرسختانه: گویه های 37 تا 43.

استحقاق/ بزرگ منشی: گویه های 44 تا 47.

خویشتن داری/ خود انظباطی: گویه های 48 تا 51.

گرفتار/ خویشتن تحول نیافته: گویه های 52 تا 55.

منفی گرایی/ بدبینی: گویه های 56 تا 59.

بازداری هیجانی: گویه های 60 تا 64.

تنبیه: گویه های 65 تا 68.

پذیرش جویی/ جلب توجه: گویه های 69 تا 72.

نحوه اجرا:

توجه شود که این پرسشنامه به صورت ادراک کودک از والدین است و باید به طور مجزا برای ادراکات کودک از مادران و پدران خود اجرا شود.

سبک های فرزند پروری
سبک فرزند پروری نوع رابطه والد و کودک را مد نظر قرار می دهند. یک وجه جالب درباره والدگری این است که والدین با سبک فرزندپروری شان می توانند تغییرات زیادی در فرزندان خود ایجاد نمایند. محققان با تلاش بر یافتن ویژگی های مشترک تربیت والدین چهار سبک فرزندپروری را شناسای کرده اند.

اما لازم است بدانید هر والدی با فرزند خود رابطه ای منحصر به فرد دارد. در این مقاله به شباهت هایی که بین سبک های فرزندپروری در خانواده ها وجود دارد اشاره کرده ایم. و سعی کرده ایم با مطالعه این مقاله سبک فرزندپروری خود را شناسایی کرده و در اصلاح آن برای تربیت فرزندانی شاد، مسئول و مولد در جامعه بر آیید.

 • تعداد سوالات
  72
 • مولفه
  دارد
 • شیوه تکمیل پرسشنامه
  دارد
 • تحلیل بر اساس مولفه
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد صفحات
  8
 • نوع فایل
  Word |PDF