مقالات روانشناسی

آزمون MBTI

1

آزمون MBTI

شخصیت چیست؟

شخصیت به تفاوت های ما در نحوه فکر، احساس و رفتار اشاره دارد. به خاطر شخصیت است که ما آدم ها را متفاوت از هم می بینیم.

شخصیت خوب و بد وجود ندارد، بلکه شناخت درست و غلط از شخصیت هاست که مسیر زندگی افراد را هدایت می کند.

درک شخصیت خود و دیگران به ما کمک می کند تا بتوانیم درک بهتری از یکدیگر به دست آورده و رفتار دیگران را بهتر پیش بینی گنیم. البته اینها تنها بخشی از کاربردهای شناخت شخصیت است. عجله نکنید، در ادامه سعی می کنیم به تفکیک در مورد هر کدام از این کاربردها صحبت کنیم. اما قبل از آن بیایید تا اندکی آگاهی مان را از 16 تیپ شخصیتی افزایش دهیم.

شخصیت شناسی با MBTI به ما کمک می کند تا زندگی خود را تغییر داده و اولین گام برای موفقیت را محکم برداریم.

چهار مولفه اصلی در تست شخصیت MBTI

تست شخصیت شناسی MBTI

براساس پاسخ سوالات موجود، ابتدا 4 جفت جنبه شخصیت مورد ارزیابی قرار می گیرد سپس بر اساس آن افراد به عنوان یکی از 16 نوع شخصیت شناخته می شوند. هدف MBTI این است که به پاسخ دهندگان اجازه دهد شخصیت خود را در جنبه های مختلف از جمله نقاط قوت، ضعف، ترجیحات شغلی، سازگاری با افراد دیگر و ... بیشتر کشف و درک کنند.

نوع شخصیتی هیچ فردی "بهترین" یا "بهتر" از شخصیت های دیگر نیست. این ابزاری نیست که به دنبال اختلال عملکرد یا ناهنجاری باشد. در عوض، هدف آن صرفا کمک به شما به منظور یادگیری بیشتر در مورد خودتان است. این پرسشنامه از چهار مقیاس مختلف تشکیل شده است:

برونگرایی (E) - درونگرایی (I)

دوگانگی برونگرایی-درونگرایی برای اولین بار توسط یونگ در تئوری شخصیت خود به عنوان روشی برای توصیف چگونگی پاسخ و تعامل مردم با دنیای اطراف خود مورد بررسی قرار گرفت. در حالی که این اصطلاحات برای اکثر مردم آشنا است ، شیوه استفاده از آنها در اینجا تا حدودی با کاربرد محبوب آنها متفاوت است. برونگراها "بیرونی" هستند و تمایل به عمل گرا بودن دارند، از تعامل اجتماعی مکرر لذت می برند و بعد از گذراندن وقت با دیگران احساس انرژی می کنند.

درونگرایان "به سمت درون" هستند و تمایل دارند که به فکر کردن بپردازند، از تعامل های اجتماعی عمیق و معنادار لذت ببرند. همه ما تا حدودی برون گرایی و درون گرایی را در صحنه زندگی به نمایش می گذاریم، اما در بیشتر ما یک جنبه غالب بوده و یا اولویت بیشتری دارد.

حسی (S) - شهودی (N)

این مقیاس شامل بررسی چگونگی جمع آوری اطلاعات از دنیای اطراف خود است. درست مثل برونگرایی و درونگرایی ، همه افراد بسته به موقعیت، مدتی را صرف حس کردن یا شهود کردن می کنند. براساس تست MBTI، مردم تمایل دارند برای جمع آوری اطلاعات یک مورد را بیشتر به کار گیرند.

افرادی که حسی هستند توجه زیادی به واقعیت دارند، به ویژه به آنچه می توانند از حواس پنجگانه خود درک نمایند. آنها تمایل دارند که روی واقعیت ها و جزئیات تمرکز کنند و از تجربه عینی لذت ببرند. کسانی که شهود را ترجیح می دهند بیشتر به مواردی مانند الگوها و برداشت ها توجه می کنند. آنها از تفکر درباره مسائل و جنبه های انتزاعی لذت می برند.

منطقی (T) - احساسی (F)

این مقیاس به نحوه تصمیم گیری افراد براساس اطلاعاتی که از عملکردهای حسی یا شهودشان جمع آوری می شود، متمرکز شده است. افرادی که تفکر را ترجیح می دهند بیشتر بر واقعیت ها و داده های عینی تاکید می کنند. آنها هنگام تصمیم گیری گزینه های سازگار، منطقی و غیر فردی را در نظر می گیرند. کسانی که سبک احساسی دارند در تصمیم گیری به هنگام رسیدن به نتیجه به احتمال زیاد افراد و احساسات را در نظر می گیرند.

قضاوتی (J) - ادراکی (P)

مقیاس نهایی شامل چگونگی تمایل مردم به مقابله با جهان است. کسانی که به سمت قضاوت تمایل دارند، ساختار و تصمیمات محکم را ترجیح می دهند. افرادی که بر اساس ادراک عمل می کنند بازتر ، انعطاف پذیر و سازگار تر هستند. این دو گرایش با مقیاسهای دیگر تعامل دارند.

کاربردهای ده گانه تست MBTI

 1. انتخاب شغل
 2. مدیریت کارکنان
 3. نتخاب رشته
 4.  سبک های یادگیری
 5. روابط اجتماعی
 6. روابط عاشقانه
 7.  بازاریابی
 8. بیماری های روانی
 9. مشاوره
 10. سبک زندگی

16 تیپ شخصیت MBTI

بر اساس تست MBTI 16 تیپ شخصیتی منحصربه فرد ایجاد می شود که هر کدام می توانند رفتار خاصی را در ارتباط با محیط خود داشته باشند. بنابراین زمانی که می گوییم 16 تیپ شخصیتی، یعنی 16 گروه از افراد که در نحوه فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن با یکدیگر تفاوت های قابل توجهی دارند. در زیر به اختصار این 16 تیپ را آورده ایم:

 1. تیپ شخصیت INTJ (معمار): کسی که فکر می کنید عجیب است اما ذهن درخشانی دارد. 

 2. تیپ شخصیت INTP (منطق گرا): کسی که دوست دارد فقط برای سرگرمی لوازم خانگی را باز کند.

 3. تیپ شخصیت ENTJ (فرمانده): فردی خستگی ناپذیر برای دنبال کردن و رسیدن به اهداف زندگی.

 4. تیپ شخصیت ENTP (مجادله گر): فردی با انگیزه که نگاهش سراسر به جوایز زندگی است.

 5. تیپ شخصیت INFJ (حامی): کسی که برای دیگران کارهای بزرگی خواهد کرد حتی اگر هنوز این را نمی داند.

 6. تیپ شخصیت INFP (تسهل کننده): فردی با روح آزادگی که در افکار پر احساسش بزرگ می اندیشد.

 7. تیپ شخصیت ENFJ (پیشرو): فردی که بدون در نظر گرفتن عواقب و مشکلات برای هدف خود می ایستد.

 8. تیپ شخصیت ENFP (مبارز): فردی جمع گرا با روحیه آزادگی که استعدادهای خود را هنوز نشناخته است.

 9. تیپ شخصیت ISTJ (بازرس): فردی دقیق و منطقی که همواره در کار و زندگی وقت شناس است.

 10. تیپ شخصیت ISFJ (مدافع ): فردی با استعداد و دارای ارزش بسیار که سعی می کند در سایه حرکت کند.

 11. تیپ شخصیت ESTJ (اجرایی): فردی خوش مشرب که همه نزدیکان و دوستان او را دوست دارند.

 12. تیپ شخصیت ESFJ (سفیر): یکی از محبوب ترین های افراد هر گروه که البته حساس ترین هم می باشد.

 13. تیپ شخصیت ISTP (ماهر): فردی که به جای صحبت کردن به دنبال انجام دادن کارهاست.

 14. تیپ شخصیت ISFP (ماجراجو): فردی هنرمند که همواره ایده ها و افکار خود را مورد آزمایش قرار می دهد.

 15. تیپ شخصیت ESTP (کارآفرین): فردی با انگیزه و پرتلاش که عاشق هر فرصتی برای درخشیدن است.

 16. تیپ شخصیت ESFP (سرگرم کننده): فردی پرانرژی و با انگیزه که بودن در کنار او کسل کننده نیست.

هر تیپ شخصیتی یک سری ویژگی بارز دارد که باعث می شود با تیپ های دیگر متفاوت به نظر برسد. البته اینجا ویژگی ها را فقط به اختصار بیان کردیم. بنابراین تفاوت های زیادی بین این 16 تیپ وجود دارد که می توان به نقاط ضعف، نقاط قوت، نحوه برخورد با استرس ها، نحوه تعامل با دیگران، انگیزه ها و تمایلات، سبک کاری و ... اشاره نمود.

تست MBTI و انتخاب شغل

یکی از مهمترین کاربردهای تست MBTI انتخاب شغل است. در واقع ارزیابی شخصیت با استفاده از این آزمون در سراسر دنیا جهت راحت تر کردن تصمیم افراد برای انتخاب شغل مناسب به کار می رود. زمانی که از این ابزار به درستی استفاده کنیم می توانیم آینده حرفه ای بهتری را برای خود بسازیم.

تست MBTI یکی از روش هایی است که به ما در انتخاب درست مسیر کمک می کند. بدون ارزیابی و شناخت از خودمان ممکن است حرفه ای را انتخاب کنیم که آن را دوست نداشته و باعث شود تا در بلند مدت دچار خستگی، ناتوانی و فرسودگی شغلی شویم. اما انتخاب درست، متناسب با ویژگی هایمان کمک می کند تا بهترین مسیر را برای پیشرفت برگزینیم.

تست MBTI و مدیریت کارکنان

استفاده دیگر MBTI برای رهبری و مدیریت کارکنان است. مدیران و کارآفرینان می توانند با شناخت بهتر نسبت به انواع شخصیت ها مسیر درستی را برای ایجاد هماهنگی و هموار کرن پرسنل خود بردارند. زمانی که به عنوان یک مدیر به درستی از این تست استفاده کنیم می توانیم آینده بهتری برای کسب و کار خود بسازیم.

شخصیت شناسی کمک می کند تا بتوانیم کارکنان خود را بر اساس ویژگی های منحصر به فردشان در جای مناسب خود قرار دهیم. بدون در نظر گرفتن این مساله ممکن است پرسنل ما نتوانند حداکثر کارایی خود را برای سازمان نشان دهند. انتخاب درست بر اساس شایستگی و ویژگی های فردی باعث هماهنگی و رشد عملکرد سازمان می گردد.

تست MBTI و انتخاب رشته

بسیاری از مشاوران برای انتخاب رشته از تست MBTI کمک می گیرند. این به دلیل آن است که با استفاده از این آزمون می توان رشته هایی که با شخصیت ما تناسب دارند را پیدا کرد. وقتی ما به درستی از تست MBTI استفاده کنیم ، مطابق آن رشته ای را برمی گزینیم که در آینده از آن راضی بوده و در آن پیشرفت می کنیم.

انتخاب رشته بر اساس تست mbti باعث می شود تا به علت تطابق رشته با شخصیتمان مسیر رو به پیشرفت را طی کنیم. این در حالی است که انتخاب رشته بدون ارزیابی شخصیت باعث می شود به مرور زمان نسبت به آن رشته دچار بی علاقگی شده و در نتیجه همیشه از انتخابمان پشیمان باشیم. نتیجه این پشیمانی فرصتی سوزی و شکست تحصیلی است.

تست MBTI و سبک های یادگیری

یکی از کاربردهای تست MBTI استفاده در مشاوره تحصیلی برای بهبود عادت های مطالعه و یادگیری است. افراد با شخصیت های متفاوت ترجیحات متفاوتی داشته که این باعث می شود تا متناسب با ویژگی هایشان روش های مختلف یادگیری را طی نمایند. زمانی که از شخصیت خود بهتر آگاه باشیم می توانیم برای افزایش کارایی تحصیلی از روش هایی استفاده کنیم که با ما همخوانی بیشتری دارد.

شخصیت شناسی به ما کمک می کند تا متناسب با ویژگی های مان عادت های یادگیری خود را تغییر دهیم. با تغییر سبک های یادگیری متناسب با شخصیت قادر خواهیم بود تا عملکرد تحصیلی خود را افزایش دهیم. بدون در نظر گرفتن این مساله بهره وری آموزشی مان پایین آمده و در بلند مدت باعث می شود تا زمان زیادی را صرف فرایند یادگیری کنیم.

تست MBTI و روابط اجتماعی

یکی از کاربردهای مهم شخصیت شناسی این است که ما بتوانیم در تعاملات اجتماعی دیگران را بهتر شناخته و در نتیجه تعارض های بین فردی را کاهش دهیم. زمانی که شخصیت خود و دیگران را بهتر بشناسیم در نتیجه از درگیری ها پرهیز نموده و می توانیم روابطمان را به درستی هدایت کنیم.

برقراری روابط اجتماعی از طریق شخصیت شناسی به ما کمک می کند تا دیگران را بهتر درک کرده و بتوانیم تعارضات و مشکلات اجتماعی خود را بهتر حل و فصل نماییم. این در حالی است که بدون شناخت ممکن است همواره درگیر سوء تفاهم ها و مشکلاتی باشیم که پیامد آن تنش و در نتیجه شکست اجتماعی است.

تست MBTI و روابط عاشقانه

یکی از کاربردهای شخصیت شناسی استفاده از آن برای مشاوره در زمینه ازدواج و انتخاب همسر مناسب است. برخی از تیپ های شخصیتی مکمل هم بوده و بهتر می توانند با هم زندگی کنند. این در حالی است که برخی تیپ ها ممکن است تنش های بیشتری داشته باشند. زمانی که از شخصیت شناسی استفاده می کنیم در آینده زندگی زوجی بهتری را تجربه کرده و در نتیجه می توانیم رابطه عاشقانه خود را حفظ کنیم.

پس فراموش نکنیم: روابط عاشقانه بدون در نظر گرفتن ویژگی های شخصیت مان ممکن است به مرور زمان کمرنگ شود. شخصیت شناسی علاوه بر انتخاب زوج مناسب باعث درک بهتر و همچنین ارتباط بهتر در زندگی زناشویی می شود. اما زمانی که شناخت درستی از تفاوت های فردی نداشته باشیم پیامد آن افزایش درگیری های زناشویی و در نتیجه شکست روابط عاشقانه است.

تست MBTI و بازاریابی

یکی از کاربردهای شخصیت شناسی استفاده از آن برای مدیریت بازاریابی می باشد. علاوه بر بحث انتخاب بازاریاب بر اساس ویژگی های شخصیتی، رفتارشناسی دیگران می تواند آگاهی ما برای فروش محصولات را افزایش دهد. زمانی که شخصیت دیگران را بهتر درک کنیم می توانیم متناسب با ویژگی های آن ها محصولات خود را راحت تر معرفی کنیم.

آگاهی از شخصیت خود و دیگران باعث می شود تا با درک بهتر نقاط قوت و ضعفمان به هنگام مذاکره با هوشمندی بهتری رفتار نماییم. این در حالی است که عدم آگاهی سبب می شود تا هنگام فروش محصولات به دلیل عدم درک درست مشتریان نتوانیم نیاز او را به خوبی تشخیص دهیم. تحلیل رفتار و صحبت دیگران از طریق شناخت انواع تیپ های شخصیتی به ما کمک می کند تا با انعطاف پذیری بیشتر بتوانیم رفتارمان را با رفتار مشتری تنظیم کنیم.

تست MBTI و بیماری های روانی

شخصیت شناسی به ما کمک می کند تا تاثیرپذیری نسبت به مشکلات و استرس ها را بهتر درک کنیم. افراد تیپ های مختلف نسبت به استرس ها و تنش ها با یکدیگر متفاوت اند. ممکن است برخی از وقایع و رفتارها برای یک تیپ شخصیتی مشکل زا بوده اما برای تیپ دیگر آسیبی به همراه نداشته باشد. زمانی که شخصیت خود را بهتر درک نماییم با مدیریت درست استرس و مشکلات کمتر به بیماری های روانی مبتلا خواهیم شد.

وقتی شخصیت خود و دیگران را بهتر بشناسیم با کاهش تعارض های بین فردی و درک بهتر نگرانی های شخصی خود، می توانیم میزان استرس هایمان در زندگی را کاهش دهیم. کاهش استرس باعث می شود تا کمتر به بیماری های روانی مبتلا گردیم. این در حالی است که عدم شناخت باعث می شود مدام در حال درگیری با دیگران بوده و همچنین نسبت به واکنش هایمان آگاهی لازم را نداشته باشیم. پیامد این امر ایجاد استرس و نگرانی های مداومی است که در بلند مدت روان ما را در برابر بیمارها آسیب پذیر می کند.

تست MBTI و مشاوره

یکی از کاربردهای شخصیت شناسی استفاده از آن توسط روانشناسان و مشاوران است. آگاهی از این آزمون ها به افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند کمک می کند تا بتوانند مشکلات مراجعین خود را بهتر تشخیص داده و در نتیجه آن ها را بهتر راهنمایی نمایند. زمانی که مشاوران از تست شخصیت استفاده می کنند راه حل های احتمالی را متناسب با نیازهای افراد بررسی نموده و آن ها را در مسیر صحیح خود هدایت می نمایند.

مشاوران با کمک تست ها و آزمون های شخصیت می توانند نیازهای مراجعین را بهتر درک کرده و در نتیجه با دقت و سرعت بیشتری مشکلات آن ها را حل و فصل نمایند. این در حالی است که مشاوره بدون شخصیت شناسی و آگاهی از تفاوت های فردی باعث تشخیص های اشتباه و در نتیجه افزایش خطای مشاوره می گردد. بنابراین مشاوران باید از تست های مناسب جهت افزایش قدرت تصمیم گیری و هدایت بهتر دیگران حداکثر استفاده را بنمایند.

تست MBTI و سبک زندگی

در نهایت با استفاده از شخصیت شناسی می توانیم با شناسایی نقاط قوت و ضعف ها سبک زندگی مان را تغییر دهیم. سبک زندگی متناسب با ویژگی ها به ما کمک می کند تا از زندگی بیشتر لذت ببریم. همچنین زمانی که شخصیت خود را بهتر می شناسیم فعالیت ها، اوغات فراغت و کارهایمان را طوری تنظیم می کنیم که با ویژگی هایمان بیشترین همخوانی را دارد. شخصیت شناسی به مرور زمان باعث می شود تا با انگیزه بیشتر، موفقیت های بیشتری را در زندگی به دست آوریم.

وقتی شخصیت خود را بهتر بشناسیم با درک بهتر نیازهایی که داریم می توانیم زندگی مان را تغییر دهیم. تغییر سبک زندگی باعث افزایش رضایت از زندگی و افزایش انگیزه و علاقه می گردد. وقتی ما خودمان را نشناسیم چطور می توانیم از زندگی لذت ببریم؟ بسیاری از ما در زندگی دچار روزمره گی شده و به فعالیت هایی می پردازیم که اصلا آن ها را دوست نداریم. با شخصیت شناسی می توانیم از دنیا بیشتر لذت برده و موفقیت هایی که دوست داریم را تجربه نماییم.

اهمیت ارزیابی با تست شخصیت MBTI

چرا تست شخصیت MBTI ابزاری مهم برای ارزیابی شخصیت است؟

گرفتن شاخص شاخص Myers-Briggs Type می تواند بینش زیادی در شخصیت شما ایجاد کند، به همین دلیل است که این ابزار بسیار محبوب شده است. حتی بدون در اختیار داشتن پرسشنامه کتبی، احتمالاً می توانید بلافاصله برخی از این ویژگی ها را در خودتان تشخیص دهید. طبق گفته بنیاد مایرز و بریگز ، لازم است به یاد داشته باشید که همه انواع برابر هستند و هر نوع دارای ارزش است. برای مثال هنگام کار در موقعیت های گروهی در مدرسه یا محل کار ، به عنوان مثال شناخت نقاط قوت خود و درک نقاط قوت دیگران می تواند بسیار کمک کننده باشد. وقتی در تلاش هستید پروژه خود را با سایر اعضای یک گروه به اتمام برسانید ، ممکن است متوجه شوید که برخی اعضای گروه در انجام اقدامات خاص ماهر و با استعداد هستند. با شناختن این اختلافات ، گروه می تواند وظایف بهتری را تعیین کرده و در دستیابی به اهداف خود با هم همکاری کنند. 

چرا تست شخصیت MBTI نسبت به تست های شخصیت دیگر متفاوت است؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اولا آزمون MBTI صرفا یک "تست" به معنای واقعی نیست!! پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد و یک نوع شخصیتی در آن بهتر از نوع دیگر نیست. هدف از این شاخص ارزیابی سلامت روان یا ارائه هر نوع تشخیص نیست. همچنین بر خلاف بسیاری از انواع دیگر ارزیابی های روانی، نتایج شما بر خلاف هیچ هنجاری مقایسه نمی شود. هدف این ابزار به جای بررسی نتایج در مقایسه با نتایج سایر افراد، ارائه اطلاعات بیشتر در مورد شخصیت منحصر به فرد خود شماست.

از آنجا که شاخص نوع شخصیت Myers-Briggs نسبتا آسان است ، به یکی از محبوب ترین ابزارهای روانشناختی تبدیل شده است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که نسخه های زیادی از MBTI به صورت آنلاین در دسترس است ، باید توجه داشت که برخی از آن ها غیر رسمی و نسخه های کامل نمی باشد که تفاسیر و نمره گذاری آن توسط افراد غیرمتخصص تدوین می شود. نسخه فعلی شاخص Myers-Briggs Type بر اساس فرم 87  سوالی متناسب با نسخه اروپایی این ابزار است. برای هر سوال، دو گزینه متفاوت وجود دارد که مخاطب باید آن را انتخاب کند.

بری شرکت در آزمون MBTI به لینک زیر مراجعه فرمایید

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران