نتایج جستجو برای عبارت میلون

نتایج جستجو برای عبارت "میلون"

  • تست میلون (MCMI-III) یک پرسش نامه هنجارشده خودگزارشی است که طیف گسترده ای از ویژگی های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد را ارزیابی می کند. این پرسش نامه پس از پرسش نامه MMPI دارای بیشترین کاربرد در فرهنگ های گوناگون در زمینه ارزیابی ابعاد شخصیتی و آسیب شناسی روانشناختی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت روان و یا نیازمندان به این مراکز در جهان شناخته شده است.

  • بررسی حاضر به منظور بررسی ویژه گی های روان سنجی پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون صورت گرفته و هدف آن دستیابی به اطلاعات غنی در رابطه با اعتیار ، روایی، کاربرد وتاریخچه ی شکل گیری پرسشنامه، همین طور شناخت دلایل سازندگان آن برای بازبینی و تجدید نظر در مقیاس ها و مواد پرسشنامه و همچنین آشنایی با سیر تحولی ، ترجمه، هنجاریابی، اعتبار سنجی و تحقیق در رابطه با بکارگیری پرسشنامه در ایران می باشد.

  • با توجه به توضیحات ارائه شده در مقاله قبلی با عنوان پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3 (MCMI-III) به ادامه توضیحات در این مقاله می پردازیم. نمره ی BR در واقع بیانگر این است که آیا نمره های بدست آمده و ویژه گی های پیش بینی شده به وسیله ی مقیاس های پرسشنامه چقدر با درجه بندی متخصصان بالینی همخوانی دارد.

  • در این مقاله به تعریف خلاصه ای از مقیاس های بالینی شخصیت در تست MCMI-III می پردازیم که در ادامه مقالات پیشین نمره BR تست میلون و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون 3 است.

  • تئودور میلون (Theodore Millon) معتقد است که هم متون نظری و هم پژوهش های تجربی نشانگر این است که الگوی شخصیت مرزی که توسط DSM معرفی شده، همپوشی بسیار نزدیکی با دیگر اختلالات شخصیت دارد. به دلایل مختلف، اکثر بیمارانی که تشخیص اختلال شخصیت مرزی برای آنها مطرح است، خصایص مشترکی با الگوهای شخصیتی وابسته، هیستریونیک، اجتنابی، افسرده و منفی گرا نشان می دهند. لذا میلون برای افزایش دقت در تشخیص گذاری و درک بهتر اختلال شخصیت مرزی، آن را به چهار تیپ مختلف تقسیم کرده است.

  • پرسشنامه چند محوری بالینی میلون سه (MCMI) توسط میلون در سال 1987 تهیه شده است. این پرسشنامه دارای 175 سئوال است که به صورت بلی و خیر پاسخ داده می شود. این پرسشنامه برای افراد 18 سال و بالاتر طراحی شده است. پرسشنامه چند محوری بالینی میلون به منظور سنجش 10 اختلال شخصیت که در سه خوشه (A,B,C) قرار دارند بکار می رود.