نتایج جستجو برای عبارت زوجین

نتایج جستجو برای عبارت "زوجین"

  • یک مشاور امور خانواده گفت: هدف اصلی مشاوره پیش از ازدواج، کمک به افراد برای انتخاب زوج مناسب است؛ این مرحله مهمترین مرحله‌ مشاوره ازدواج است زیرا جنبه‌ پیشگیری دارد و در صورت هدایت صحیح، موجب تامین بهداشت روانی خانواده می‌شود.