اخبار روانشناسی و روانپزشکی، شخصیت شناسی

پشتیبانی روان درمانی به کمک گربهبسیاری از افرادی که با روانشناسی و روان درمانی اشنایی دارند با استفاده از حیوانات اهلی در روان درمانی اطلاع دارند، استفاده از حیواناتی نظیر اسب و دلفین که البته سابقه طولانی در درمان ترما دارند .

یکی ازتازه ترین روشهای روان درمانی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، روش روان درمانی به کمک گربه خانگی است. خانم رگینا لسنتین Regina Lessenthin متخصص آلمانی روانشناسی در معالجه بیماران روحی و بیمارانی که دچار ناراحتی های روان تنی هستند از گربه های خانگی کمک می گیرد . او معتقد است تنها حضور این حیوان در اطاق روان درمانی بر روی بیمار اثر آرام بخشی دارد ، فشار خون بیمار پائین می آورد واثر بهبود دهنده ای دارد . اکثر بیماران معتقدند که مهمترین اثر گربه این است که باعث ریلکس و آرامش می شود ، گربه به آنها کمک می کند که بر استرس روان درمانی غلبه کنند، خصوصاٌ دراولین جلسه روان درمانی . وجود گربه آتمسفر را کاملاً تغییر می دهد و حرف زدن را برای بیمار آسان می کند ، حتی بیمارانی که در محیط کار دچار استرس شدید هستند هم چنین اثری را احساس می کنند . تاثیر گربه از نظر تحقیقات علمی از این نظرقابل اثبات است که معمولاً بعلت استرس ناشی از روان درمانی فشار خون بیمار بالا می رود ولی وجود این حیوان باعث پائین رفتن فشار خون بیمار می شود .

خانم روانشناس معتقد است تنها غرغر گربه باعث ترشح هورمون سروتونین در مغز انسان و خود حیوان می شود ، همان هورمونی که شرایط روحی و میزان خواب را در انسان تنظیم می کند . تجربیات در این زمینه نشان داده که انسانهایی که صدای خورخور گربه را در نزدیکی خودمی شنوند سریع تروآرام تر به خواب می روند . بنظرخانم روان درمان : " تاثیر طبیعی وجود گربه در نزدیکی بیمار شبیه تمرینات ورزشی تاثیر ضد استرس دارد، در این شرایط بیماران به هنگام روان درمانی راحت تر در مورد مشکلتشان حرف می زنند و جالب اینستکه از وجود گربه دردرمان بیماری های متفاوت همانند افسردگی ، استرس ، وسواس ،موبینگ، ترس ، اختلافات زناشوئی وحتی اشکالات تحصیلی استفاده کرد .

در مورد اینکه چه گربه هایی را برای کمک به روان درمانی می توان مورد استفاده قرارداد ؟ خانم لسنتین می گوید : " گربه ها را می توان به چهار تیپ تقسیم کرد ، تیپ Aگربه ایستکه احتیاج به نوازش زیادی دارد و معمولاً فقط به یک فرد بخصوص واکنش نشان می دهد . تیپ B گربه ایستکه به یک خانواده تعلق دارد و به همه اعضاء خانواده واکنش نشان می دهد . تیپ C گربه های فکور و سازنده هستند ، این گربه ها دائم در فکر یک بازی جدید هستند . گربه تیپ D گربه هایی هستند که خیلی راحت با دیگران ارتباط بر قرار می کنند ودائم با کنجکاوی بدنبال ماجراجوئی هستند این تیپ گربه اعصاب قوی دارد و براحتی تحت تاثیر قرار نمی گیرد و نمی ترسد، بهمین دلیل برای کمک به روان درمانی بسیار مناسب است . البته باید اضافه کرد که از همه گربه ها با توجه به مشکل بیمار و شخصیت او می شود استفاده کرد اما باید اجازه داد که بیمار و گربه همدیگر را بیابند ".


نظرات کاربران