مقالات روانشناسی

ویژگی های شخصیت کاریزماتیک

1

ویژگی های شخصیت کاریزماتیک

کاریزما تواناییِ مسحور کردن و تحت تاثیر قرار دادن دیگران است، حاصلِ ارتباطات عالی و مهارت‌های میان‌فردی که می‌توان آنها را آموخت و بهبود بخشید، بنابراین، شکوفایی آن امکان‌پذیر است و می‌توان بسیاری از عوامل کلیدی در شکل‌گیری یک شخصیت کاریزماتیک را شناسایی کرد. در این مقاله شما را با هفت ویژگی یک شخصیت کاریزماتیک آشنا می‌کنیم.

خصوصیات شخصیت کاریزماتیک
از خصوصیات واضح افراد کاریزماتیک، خواستنی بودن آنهاست. زیرا افرادی که در اطرافشان هستند نمیتوانند آنها را نادیده بگیرند و فرض کنند افراد کاریزماتیک نمایش اجرا میکنند و یا دستاوردی از ادای این رفتار دارد. افراد کاریزماتیک بطرز واضح و روشنی اثرگذارند و در خود نیروی عظیمی از اثرگذاری و پیش قدم بودن دارند.

قدرت رهبری در افراد کاریزماتیک
از آنجایی که اگر افراد کاریزماتیک در جای مناسب موقعیتی خود قرار بگیرند میتوانند رهبرانی فوق العاده و پیش قدم باشند که اجرای دستوراتشان بدون تردید است. شخصیت کاریزماتیک بدون شک بهره زیادی از صفات درونی خود برده است. در واقع هیچ فردی با تلاش برای کاریزماتیک بودن نمیتواند به آن دست پیدا کند. اما میتوان تشخیص دا‌د که چگونه و به چه نحوی با رفتارهای بهتر شخصیتی داشته باشیم که بتواند جذاب باشد و درصدی از کاریزمای افرادی که از این دست هستند را داشته باشد.

اکتسابی بودن ویژگی کاریزماتیک
کاریزما انرژی فوق العاده ایی از جذابیت است که از درون هر کسی که دارای آن باشد ساطع میشود. اما اینگونه بیان میشود که 50 درصد آن نیز اکتسابی است و مهارتی است که میتوانیم به دستش بیاوریم.

ویژگی های افراد کاریزماتیک


1. داشتن اعتماد به نفس
اعتماد به نفس، اولین دارایی افراد کاریزماتیک است. بدون هیچ تردیدی باید بگوییم کاریزما و جذابیت و گیرایی، در وجود افراد با اعتماد به نفس به چشم میخورد و از آن بهره برده اند. اعتماد به نفس به خود، آنچه که هستند و آنچه که نشان میدهند.

از آنجایی که کاریزما یک صفت خالص است، با ذره ایی از نمایش جذابیت و ساختگی بودن واقعیت خود را از دست میدهد. به راحتی میتوان تشخیص داد که گیرایی فرد ساختگی است و تلاشی برای جذابیت است. از این رو اعتماد به نفس هم باید واقعی و بدون تلاش برای اعتماد باشد. سرمنشا این اعتماد به نفس، شناخت از خود، مهارتها و قبول آنچه که هست، میباشد.

2. داشتن مهارت های ارتباطی
افراد کاریزماتیک در ارتباطشان با دیگران دست و پا نمیرنند، تلاش بیهوده نمیکنند و میدانند در کجا با چه کسی صمیمی باشند. اما احساس خوشایندی از اعتماد را به دیگران القا میکنند. زیرا نگاه نقادانه ندارند و پس از گذشت زمان کوتاهی، این احساس را به طرف مقابلشان القا میکنند که با او صمیمی هستند، میتوان به آنها اعتماد کرد و حرف های مهمشان را به آنها زد.

3. شنونده های بسیار خوبی هستند
افراد کاریزماتیک برای حرف زدن و شروع و پایان بحث تلاش نمیکنند، به خوبی میشنودند و این فرصت را به طرف مقابلشان میدهند که با آنها احساس خوشایند خوب بودن را تجربه کنند. حرف های دیگران را میشنوند، قاضی نیستند، نصیحت نمیکنند و منبعی برای دانستن هستند.

4. صمیمی هستند
افراد کاریزماتیک با دیگران صمیمی میشوند و مرز صمیمیت را میشناسند. از صمیمیت به دنبال دستاوردهای شخصی نیستند و این صمیمیت را منبعی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران میدانند. از بالا به دیگران نگاه نمیکنند و در صمیمیتشان با دیگران رشد و احساس بالندگی وجود دارد.

5. مقتدر بودن
اقتدار داشتن از خصوصیات مهم دیگر افراد کاریزماتیک است. نمیتوانیم متصور شویم که فردی که سردرگم است و هدفی ندارد و مدام از شاخه ایی به شاخه ایی دیگر میپرد شخصیت کاریزمایی داشته باشد. اقتدار در هر آنچه که هستند و میخواهند از خصوصیاتی است که هر چند منبع قدرت نباشند و در مسند قدرت قرار نگرفته باشند و یا اگر نجاری ساده باشند اما میتوانند مقتدر عمل کنند و این اقتدار از شناخت خودشان، محیطشان و احساساتشان بر میاید.

6. احساسات خود را ابراز میکنند
شناخت احساسات از جمله دستاورد های مهم هر فردی در شناخت از خود است، که افراد کاریزما به واسطه شناختشان از خود و وجه قداستشان با خودشان، در بیان احساساتشان فیلتری ندارند و آنچه را که در وجودشان از احساس میگذرد را بیان میکنند. ترسی در بیان خودشان ندارند و میتوانند آنچه را که درونشان از احساسات اتفاق میافتد را بگویند و بشناسند.

7. پنهان کار نبودن
پنهان کار نبودن به معنای مخفی کاری است و بیان نکردن حقایقی که به نحوی به این افراد وابسته است. افراد کاریزما دلیلی برای پنهان کاری نمیبینند و از آنچه که هست و میدانند اباعی ندارند. این صفت با گستاخی بسیار متفاوت است. زیرا افراد کاریزما صادقانه عمل میکنند از دروغ و پنهان کاری لذت نمیبرند زیرا با خودشان و اطرافشان شفاف و واضح هستند و همین شفافیت باعث میشود دیگران بیش از هر فرد دیگری به آنها اعتماد کنند.

8. از نشان دادن عیوب خود هراسی ندارند
مگر میشود کسی عیبی نداشته باشد و فردی کامل و بدون نقص باشد. افراد کاریزما نیز به واسطه بی عیب نبودنشان میتوانند آنچه که در رفتارشان عیب محسوب میشود را بشناسند و برای بهبودش تلاش کنند، اما عیبشان را مخفی نمیکنند و از آنکه کسی آنها را با عیبی که دارند بشناسد خشمگین و ناراحت نمیشوند و به این رفتارشان به قدری از اعتماد به خود و شفافیت سرچشمه میگیرد که گویا عیب هایشان هم به چشم نمیاید.

9.ریسک پذیر و خلاق هستند
افراد کاریزماتیک از باختن هراسی ندارند، اما بردن را ترجیح میدهند و برای این برد برنامه ریزی و تلاش میکنند. ریسک میکنند و از ریسک نمیترسند زیرا میدانند برای رشد باید از خواسته های سطحی و اولیه شان بگذرند و با از دست دادن است که میتوانند به دست بیاورند.

10. فعال هستند
افراد کاریزما انرژی فعالی دارند و یک جا باقی نمیمانند. دیگران را هم خواسته و ناخواسته ترغیب به حرکت و یکجا نبودن و نگه نداشتن نیروی درونیشان میکنند.

از آنجایی که قدرت در شناخت خود و اطرافیان دارند و در اکثر مواقع در موضع رهبر و استاد و منبعی برای رشد هستند، یکجا نشینی و صرف نکردن انرژیشان برایشان تلخ است. بنابراین به واسطه همین نیرو میتوانند هم خودشان را رشد بدهند و فعالیت داشته باشند و هم اطرافیانشان به دنبال رشد و فعالیت باشند.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران