نتایج جستجو برای عبارت روانپزشک

نتایج جستجو برای عبارت "روانپزشک"

  • ممکن است گروهی از افراد تفاوت میان روانشناس و روانپزشک را ندانند و یا هنگام روبه رو شدن با یک نارسایی روانشناختی ندانند که به کدام یک از افراد یاد شده مراجعه نمایند. در اصل شباهت های زیادی میان روانشناسان و روانپزشکان وحود دارد. هر دوی آنان برای کمک به افرادی که دچار مشکلات روانشناختی و رفتاری شده اند آموزش دیده اند، اما تفاوت های چشمگیری نیز با یکدیگر دارند.

  • دکتر سید مظفرالدین روحانی، روانپزشک و استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارتش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران؛ هرگونه استرس و تنش را موجب بروز تغییرات خلقی و رفتاری در افراد دانست و بیان کرد: در دنیای ماشینی امروز، ترافیک جز لاینفک زندگی های شهری بوده و یکی از مهمترین علل بروز استرس در افراد مختلف است.