پرسشنامه ها

پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن

5

پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)14 سوالی

پرسشنامه استرس ادراک شده، توسط کوهن و همکاران(1983) ساخته شده است. این مقیاس دارای 14 گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (هرگز تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 0 تا 4 است. 

تعداد سوالات - 14
نمره گذاری - دارد
تحلیل ( تفسیر) - دارد
روایی و پایایی - دارد
منابع - دارد
تعداد صفحات - 5
نوع فایل - Word | PDF
۵,۰۰۰ تومان

ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه استاندارد استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983)14 سوالی

پرسشنامه استرس ادراک شده، توسط کوهن و همکاران(1983) ساخته شده است. این مقیاس دارای 14 گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (هرگز تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین 0 تا 4 است. ، با سوالاتی مانند: (در طول ماه گذشته تا چه اندازه به دلیل پیش آمدن مساله ای که انتظارش را نداشته اید، ناراحت شده اید؟ در طول ماه گذشته تا چه اندازه احساس کرده اید که مشکلات آنقدر روی هم جمع شده اند که نمی توانید از عهده آنها برآیید؟) استرس ادراک شده را می­ سنجد.

استرس ادراک شده:

یکی از مولفه های اساسی تبیین کننده احتمال اتخاذ راهبرد مقابله توسط افراد در موقعیت های استرس زا محسوب می شود. شدت استرس ادراک شده نشانه ای از باور فرد به میزان جدی بودن استرس است.

روایی و پایایی پرسشنامه استرس ادراک شده

روایی ابزار جمع آوری داده ها

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).  روایی  پرسشنامه استرس ادراک شده توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تایید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

 پایایی ابزار جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).  پایایی پرسشنامه استرس ادراک شده از روش آلفای کرونباخ بالای70 صدم  به دست آمده است

 • مولفه
  دارد
 • تعداد سوالات
  14
 • نمره گذاری
  دارد
 • تحلیل ( تفسیر)
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • منابع
  دارد
 • تعداد صفحات
  5
 • نوع فایل
  Word | PDF