پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

1

اعتباری و روایی - دارد
نمره گذاری - دارد
جدول سوالات - دارد
تعداد صفحه - 3
نوع فایل - Word | PDF
حجم فایل - 230 KB
تعداد سوالات - 10
۵,۰۰۰ تومان
مقیاس عزت نفس روزنبرگ
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ " موافق" و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ، پاسخ "مخالف" بدهید .

1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم.    
2- احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم.    
3- می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.    
4- نسبت به خودم نگرش مثبت دارم.    
5- به طور کلی ، از خودم راضی هستم.    
6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آن ها افتخار کنم.    
7- با در نظر گرفتن همه چیزها ، معمولا فکر می کنم شکست خورده ام.    
8- ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل می شدم.    
9- گاهی احساس می کنم بی فایده هستم.    
10- گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم.  

 • اعتباری و روایی
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • تفسیر
  دارد
 • جدول سوالات
  دارد
 • تعداد صفحه
  3
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • حجم فایل
  230 KB
 • تعداد سوالات
  10