پرسشنامه روانشناسی هراس اجتماعی

1/00
1.00 out of 5 1
(0)

توضیحات

نظرات کاربران

Social Phobia Inventory (SPIN)

لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید مسائل مطرح شده زیر طی هفته گذشته تا چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است .

برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.
1)اصلا          2) کم          3)تا حدی          4)زیاد                  5)خیلی زیاد

1-من از افراد صاحب قدرت می ترسم.
2-از این که جلوی مردم سرخ شوم ناراحت هستم.
3-مهمانی ها و گردهمایی ها مرا می ترساند.
4-من از صحبت کردن با افرادی که نمی شناسم ، اجتناب می کنم.
5-مورد انتقاد قرار گرفتن خیلی مرا می ترساند.
6-ترس از دستپاچه شدن موجب می شود تا از انجام کارها یا صحبت کردن با افراد اجتناب کنم.
7-عرق کردن در برابر دیگران مرا آشفته می کند.
8-از رفتن به مهمانی ها اجتناب می کنم.
9-از فعالیت هایی که در آنها مرکز توجه باشم ، اجتناب می کنم.
10-صحبت کردن با غریبه ها مرا می ترساند.
11-من از صحبت در حضور جمع اجتناب می کنم.
12-من همه کار انجام می دهم تا مورد انتقاد قرار نگیرم.
13-زمانی که با مردم هستم تپش قلب مرا ناراحت می کند.
14-وقتی دیگران مرا زیر نظر دارند، از انجام کاها دچار ترس می شوم.
15-احساس خجالتی بودن یا احمق به نظر رسیدن از جمله ترسهای جدی من است.
16-از صحبت کردن با فردی که صاحب قدرت و مقام است ، اجتناب می کنم.
17-دچار لرزش شدن در جلوی دیگران برایم ناراحت کننده است.

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.