مقیاس عزت نفس روزنبرگ


هر یک از عبارت های زیر را بخوانید . به هر عبارتی که در مورد شما صدق می کند ، پاسخ " موافق" و به هر عبارتی که در مورد شما صدق نمی کند ، پاسخ "مخالف" بدهید .

1- احساس می کنم انسان با ارزشی هستم.    
2- احساس می کنم چند ویژگی خوب دارم.    
3- می توانم به خوبی اکثر مردم کارها را انجام دهم.    
4- نسبت به خودم نگرش مثبت دارم.    
5- به طور کلی ، از خودم راضی هستم.    
6- احساس می کنم چیز زیادی ندارم که به آن ها افتخار کنم.    
7- با در نظر گرفتن همه چیزها ، معمولا فکر می کنم شکست خورده ام.    
8- ای کاش می توانستم احترام بیشتری به خودم قائل می شدم.    
9- گاهی احساس می کنم بی فایده هستم.    
10- گاهی فکر می کنم اصلا نمی توانم کاری انجام دهم.  ارسال نظر:

captcha

این صفحه را به اشتراک بگذارید.

تست روانشناسی

شخصیت شناسی

انواع تست روانشناسی

تست

پرسشنامه

تست شخصیت

سنجه

تست MMPI

تست NEO

تست میلون

تست ازدواج
روانشناسی ازدواج
تست روانشناسی شخصیت
خودشناسی