اخبار

مرگ ناشی از خودکشی در افراد معتاد 15برابر افراد عادی استاستاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: میزان مرگ و میر در اثر خودکشی افراد معتاد، 15 تا 17 برابر افراد عادی است.
دکتر مهران ضرغامی استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران ؛ با اشاره به نقش الکل، مواد افیونی و دیگر مواد مخدر در افزایش اقدام به خودکشی، بیان کرد: میزان مرگ و میر در اثر خودکشی افراد معتاد، 15 تا 17 برابر افراد عادی است.
وی علل خودکشی در مصرف کنندگان مواد را متفاوت خواند و تصریح کرد: برخی از خودکشی ها عللی زیست شناختی داشته و به دلیل تاثیرات عصبی مواد، موجب تغییرات خلق و خو و افسردگی در فرد می شود که منجر به احساس نامیدی و در نهایت اقدام به خودکشی می شود.

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تضعیف قدرت قضاوت را از دیگر تاثیرات مصرف مواد مخدر دانست و ادامه داد: مواد مخدر قدرت قضاوت را از فرد مصرف کننده می گیرد و با ایجاد احساس ناامیدی نتیجه ای جز اقدام به خودکشی ندارد.
وی تصریح کرد: بهم خوردن ارتباطات اجتماعی و همچنین کاهش حمایت های دریافتی از اطرافیان از تاثیرات غیرزیست شناختی مصرف مواد مخدر است که مهمترین عارضه این تاثیرات ایجاد ناامیدی در فرد است.

ضرغامی مصرف مواد سنگینی مثل هروئین، مدت طولانی مصرف و همچنین استفاده وریدی از مواد را اثرگذارتر عنوان کرد و گفت: اقدام به خودکشی در سنین جوان و خانم های معتاد شیوع بیشتری دارد در حالیکه خودکشی موفق در سنین بالا و آقایان بیش تر است.

وی یادآور شد: در جمعیت غیر معتاد و عمومی خودکشی آقایان چهار برابر بیش از خانم ها بوده ولی در گروه معتادین این نسبت کمتر است.


نظرات کاربران