اخبار روانشناسی و روانپزشکی، شخصیت شناسی

افزایش ازدواج دختران با مردان با سابقه تاهلبر اساس اعلام سازمان ثبت احوال در سال گذشته 78.4 از ازدواج‌های ثبت شده مربوط به ازدواج‌هایی بوده که مرد و زن هر دو برای اولین بار ازدواج را تجربه کردند این درصد با رشد سالانه منفی 3 صدم درصد نسبت به 6 سال قبل یعنی سال 92 هشت دهم برابر شده بود آمارها نشان می‌دهد از 95.3 درصد از ازدواج‌های آن سال به 78.4 درصد در سال 97 کاهش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد در فاصله سالهای 92 تا 97 شاهد رشد سهم ازدواجهایی که مردان یا زنان برای چندمین بار ازدواج را تجربه می‌کردند بودیم. یافته‌ها نشان می‌دهد سهم ازدواج مردان هرگز ازدواج نکرده با زنانی که قبلاً تجربه ازدواج داشتند از یک درصد در سال 92 به 4.9 درصد در سال 97 افزایش داشته است.

افزایش 3 برابری ازدواج دختران مجرد با مردان که تجربه ازدواج را داشته‌اند

در همین فاصله زمانی نسبت ازدواج‌هایی که دختران هرگز ازدواج نکرده با مردانی که قبلاً تجربه ازدواج داشتند ازدواج کردند با تغییر از 2.1 درصد از کل ازدواج‌ها در سال 92 به سهم 6.9 درصدی در سال 97، 3.3 برابر شده است.

در تمام این سال‌ها نسبت بازازدواج زنان با مردان هرگز ازدواج نکرده، زنان با تجربه ازدواج قبلی با مردان در اولین تجربه ازدواج شان بیشتر از سهم بازازدواج مردان با زنان هرگز ازدواج نکرده بوده است. رشد الگوی ازدواج بازازدواج مردان با زنان هرگز ازدواج نکرده بیشتر از الگوی ازدواج بازازدواج زنان با مردان هرگز ازدواج نکرده بوده است.

فاصله بین بازازدواج مردان با زنان هرگز ازدواج نکرده و نسبت بازازدواج زنان با مردان هرگز ازدواج نکرده در سال 92 به 1.9 درصد به سال 97 رسیده است.

سهم باز ازدواج‌های مردان با زنان هرگز ازدواج نکرده با رشد دوره‌ای شش ساله 1.2 درصدی از 2.1 درصد در سال 92 به 6.9 درصد در سال 97 رسیده است.

سهم استان‌ها در آمار بازازدواج مردان و زنان

رشد دوره 6 ساله در 7 استان البرز، تهران، ایلام، کرمان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و زنجان بیشتر از 1.6 درصد در طول دوره بوده است. این رشد در 8 استان کردستان، گیلان، بوشهر، خراسان رضوی، گلستان، یزد، خراسان شمالی و سمنان کمتر از 9 دهم درصد در طول دوره بوده است.

از سوی دیگر استان البرز با 2.9 درصد رشد در طول شش سال بیشترین و سمنان 4 دهم درصد رشد کمترین تغییر در سهم باز ازدواج‌های مردان با زنان هرگز ازدواج نکرده در فاصله سال‌های 92 تا 97 را داشته است.

در کشور سهم باز ازدواج‌های زنان با مردان هرگز ازدواج نکرده با 1.6 درصد رشد در طول شش سال از یک درصد در سال 92 به 4.9 درصد در سال 97 رسیده است. این سهم در طول دوره 6 ساله در 8 استان البرز، تهران، کرمان، ایلام، آذربایجان شرقی، قم کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان بیشتر از دو درصد بوده و در 11 استان قزوین، فارس، یزد، گیلان، خراسان رضوی، خوزستان، بوشهر، گلستان، خراسان شمالی، کردستان و سمنان کمتر از 1.2 درصد بوده است.

استان البرز بیشترین و سمنان کمترین سهم در آمار بازازدواج

بیشینه رشد شش ساله سهم بازازدواج‌های زنان با مردان هرگز ازدواج نکرده مربوط به استان البرز با 3.7 درصد و کمینه آن مربوط به استان سمنان با شش دهم درصد است. در طول دوره شش ساله در کل کشور سهم ازدواج‌هایی که مرد و زن هر دو برای اولین بار ازدواج تجربه می‌کنند از کل ازدواج‌ها با منفی 19 درصد رشد از 95.3 درصد در ابتدای دوره به 78.4 درصد در انتهای دوره کاهش یافته است. این سهم در استان البرز بیشترین کاهش را داشته و با منفی 3 دهم درصد رشد و از 99.1 درصد در سال 92 به 72.9 درصد در سال 97 رسیده است.

بیش از نیمی از استان‌های کشور رشد دوره‌ای کاهش حدود 2 دهم درصد را تجربه کرده‌اند.


نظرات کاربران