مقالات

تست روانشناسی MMPI3

1.00

تست روانشناسی MMPI3

اولین بازبینی کامل آزمون MMPI-3  از اواخر دهه 1980 است و دارای یک نمونه هنجاری جدید و نماینده ملی است که برای مطابقت با 2020 ایالات متحده انتخاب شده است.پیش بینی های سرشماری برای نژاد و قومیت ، تحصیلات و سن.

MMPI-3 جدیدترین پروژه مهم در برنامه تحقیق و توسعه در مورد ابزارهای MMPI است که مطبوعات هنگام شروع مجدد انتشار مستقیم MMPI اصلی در سال 1982 الزامی کردند.

MMPI-3 بر اساس تاریخچه ، پایگاه تحقیقاتی و نقاط قوت MMPI اصلی (1942) ، MMPI-2 (1989) و MMPI-2-RF (2008) برای ایجاد یک اعتبار سنجی معتبر ، از نظر روان سنجی - ابزار به روز برای استفاده در طیف گسترده ای از تنظیمات.

اهداف اصلی برای MMPI-3 افزایش مجموعه موارد ، به روزرسانی هنجارهای آزمون ، بهینه سازی مقیاس های موجود و معرفی مقیاس های جدید در صورت ضمانت بود.

علاوه بر این ، برای اولین بار ، هنجارهای زبان اسپانیایی با استفاده از ترجمه اسپانیایی ایالات متحده از MMPI-3 در دسترس هستند. مقیاس های جدید غذا خوردن بی نظم ، اجبار ، تکانشگری و اهمیت خود را ارزیابی می کنند و مقیاس های مختلف موجود افزایش یافته است.
داده ها برای تهیه ، هنجارسازی و اعتبارسنجی MMPI-3 از بیش از 28000 نفر به دست آمد. داده های صحرایی برای سلامت روان ، پزشکی ، پزشکی قانونی و تنظیمات ایمنی عمومی جمع آوری شد.

  

اهداف اصلی برای MMPI-3 افزایش سطح موارد ، به روزرسانی هنجارهای آزمون ، بهینه سازی مقیاس های موجود و معرفی مقیاس های جدید در صورت ضمانت بود. علاوه بر این ، برای اولین بار ، هنجارهای اسپانیایی زبان با استفاده از ترجمه اسپانیایی ایالات متحده از MMPI-3 در دسترس هستند. مقیاس های جدید غذا خوردن بی نظم ، اجبار ، تکانشگری و اهمیت خود را ارزیابی می کنند و چندین مقیاس موجود افزایش یافته است. داده ها برای تهیه ، هنجارسازی و اعتبارسنجی MMPI-3 از بیش از 28000 نفر به دست آمد. داده های صحرایی برای سلامت روان ، پزشکی ، پزشکی قانونی و تنظیمات ایمنی عمومی جمع آوری شد.

  

توسعه MMPI-3 توسط یوسف بن پورات و آوک تلگن ، با راهنمای سرمقاله مطبوعات و هیئت مشورتی آن ، انجام شد. یوسف بن پورات استاد علوم روانشناسی در دانشگاه ایالتی کنت و روانشناس بالینی دارای هیئت مدیره معتبر است. وی دوره دکترا را در دانشگاه مینه سوتا فرا گرفت و طی 35 سال گذشته به طور گسترده در تحقیقات MMPI شرکت داشته است. آوک تلگن استاد برجسته گروه روانشناسی دانشگاه مینه سوتا است. وی از سال 1968 تا 1999 استاد گروه بود ، در سال 1962 دکترای روانشناسی شخصیت را از دانشگاه مینه سوتا دریافت کرد و دوره پسا دکتری روانشناسی بالینی را در دانشکده پزشکی دانشگاه مینه سوتا در سال 1963 به پایان رساند.

 

 دانشگاه مینه سوتا مطبوعات حمایت از توسعه MMPI-3 را تحت حمایت برنامه تحقیق و توسعه محصول مطبوعات انجام داد ، که تحت نظارت دفتر معاون پژوهشی دانشگاه و یک هیئت مشاوره خارجی اداره می شود. هیئت مدیره ، متشکل از محققان و / یا پزشکان بالینی دارای اعتبار شخصیت سنجی و دارای مهارت در کاربرد و تفسیر ابزارهای شخصیت ، از جمله آزمون های MMPI ، مسئول کار با بخش آزمون در تعیین اولویت های r / d است. مشاوره در زمینه تهیه و انتشار درخواست های پیشنهادهای تحقیق / روز ؛ بررسی پیشنهادات r / d ارسالی سالانه برای تامین بودجه مطبوعات ؛ و بررسی کلیه نشریات پیشنهادی بخش آزمون.

 

داگ آرماتو ، مدیر دانشگاه مینه سوتا مطبوعات ، می گوید: "مطبوعات از نویسندگان یوسف بن پورات و آوک تلگن ، از بسیاری از محققان و پزشکانی که در روند جمع آوری داده های میدانی نقش داشتند ، و کسانی که بررسی و درباره MMPI-3 اظهار نظر کرد. مطبوعات همچنین می خواهند از مدیر بخش آزمایشی Beverly Kaemmer که روند تجدید نظر را هدایت می کند ، تشکر کنند. "

 

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران