مقالات روانشناسی

توصیه های مفید قبل از ازدواج

1

توصیه های مفید قبل از ازدواج

داشتن یک انتخاب درست که منجر به زندگی سعادتمندانه می شود، نیاز به دقت و توجه بسیار زیاد دارد. اگر در مرحله ازدواج هستید و می خواهید بهترین توصیه های روانشناسان درباره انتخاب درست را بشنوید،

اشتباهات رایج در فرایند آشنایی

 •  عدم طرح سئوالات کافی به خاطر مقررات غلط.
 •  نشانه های هشدار دهنده را نادیده می گیریم.
 •  سازش زود هنگام و عجولانه.
 • تسلیم نیاز جنسی شدن.
 •  تسلیم زرق و برق های مادی و ظاهری شدن.
 •  نادیده گرفتن تردیدها.
 •  مقدم دانستن تفاهم بر علاقه و محبت.
 •  فکر می کنیم که می توانیم تغییرش بدهیم.
 •  فکر می کنیم که بعد از ازدواج مشکلات کمتر می شود.

دلایل درست برای ازدواج

 •  مصاحبت و همراهی
 •  عشق و صمیمیت
 •  شریک حمایت کننده
 •  ارضای نیاز جنسی
 •  والد شدن

دلایل نادرست برای ازدواج

 •  شورش علیه والدین
 •  جست و جوی استقلال
 •  التیام یک ارتباط شکست خورده
 •  فشار خانواده یا اجتماع
 •  ازدواج اجباری
 •  فقط فرونشاندن نیاز جنسی
 •  دلیل اقتصادی
 •  تنهایی و استقلال
 •  احساس گناه یا ترحم
 •  احساس کمبود یا تهی بودن

افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

 •  افراد معتاد.
 •  افرادی که به سرعت و شدت خشمگین می شوند.
 •  افرادی که مسئولیت زندگی خود را به دوش نمی گیرند.
 •  افرادی که دیگران را کنترل می کنند.
 •  افرادی که اختلال جنسی دارند.
 •  افرادی که کودک مانده اند و بلوغ آنها شکل نگرفته.
 • افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند.
 •  افرادی که از روابط قبلی هنوز التیام نیافته اند.
 •  افرادی که خانواده آزار دهنده دارند و نمی توانند در برابر آزار آنها از همسر خود دفاع کنند.
 •  افرادی که اختلال شخصیت دارند.

روابطی که مناسب ازدواج نیست

 •  رابطه ای که شما بیشتر عشق می ورزید.
 •  رابطه ای که شما کمتر عشق می ورزید.
 •  رابطه ای که در آن احساس می کنید فرد مقابل نیاز به تغییر دارد.
 •  رابطه ای که در آن می خواهید دیگری را نجات دهید.
 • رابطه ای که در آن به همسر آینده خود به چشم یک الگو یا آموزگار نگاه می کنید.
 • رابطه ای که به دلیل چند ویزگی خاص ایجاد شود و تداوم یابد.
 • رابطه ای که به دلیل یک تفاهم خاص ایجاد شود و تداوم یابد.
 • رابطه ای که به دلیل لجاجت و سرکشی از خانواده ایجاد شود و تداوم یابد.
 • رابطه با کسی که در تضاد کامل با معشوق یا نامزد قبلی باشد.
 • رابطه با فردی که با یک نفر دیگر است.

ملاک ها و معیارهای ازدواج موفق

 • قبل از ازدواج هر دو نفر باید مستقل و پخته باشند.
 • هر دونفر به همان اندازه که دیگری را دوست دارند, خودشان را هم دوست داشته باشند.
 • هر دو نفر بتوانند همانگونه که از با هم بودن لذت می برند از تنها بودن نیز لذت ببرند.
 •  هر دو نفر در شغل و حرفه خود ثبات داشته باشند.
 •  هر دو نفر خود آگاه باشند و خود را بشناسند.
 •  هر دو نفر بتوانند نظرات و خواسته ای خود را قاطعانه بیان کنند.
 •  هر دو نفر سعی کنند خود خواه نباشند و خواسته های دیگری را برآورده کنند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران