مقالات روانشناسی

شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه

1

شخصیت شناسی با چند سوال کوتاه

1. دریا را با کدامیک از تیره، شفاف، سبزویژگی های زیر تشریح می کنید؟

الف) آبی                           ب) گل آلود

 

2. کدامیک از اشکال زیر را دوست دارید؟

الف) دایره                      ب)مربع یا مثلث

 

3. تصور کنید در راهرویی راه می روید. دو در می بینید، یکی در 5 قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو و هر دو در هم باز هستند. کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است، آیا آنرا برمی دارید؟

الف)آری                                   ب) خیر

 

4. این رنگها را ترجیح می دهید چطور اولویت بندی شوند؟

الف) قرمز                                 ب) آبی                                پ) سبز             ت) سیاه و سفید

 

5. دوست دارید از نظر ارتفاع در کدام قسمت کوه باشید؟

الف) دامنه کوه                             ب) میانه کوه                      پ)  قله کوه

 

6. در ذهنتان اسب چه رنگی است؟

الف) قهوه ای                              ب) سیاه یا سفید

 

7. طوفانی در راه هست، کدامیک را انتخاب می کنید؟

الف) یک اسب                            ب) یک خانه

 


پاسخ ها:

1. آبی تیره:دارای شخصیتی پیچیده.

شفاف:به سادگی قابل درک.

سبز:آسان گیر و بیخیال .

گل آلود:پریشان حال و آشفته.

 

2. دایره:تلاش می کنید طوری خوی کنید که خوش آیند همه باشد.

مربع:خودرای و خودمحور هستید.

مثلث:یک دنده و لج باز.( اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما رابطه مستقیم دارد)

 

3. آری:شما آدم فرصت طلبی هستید.

خیر:آدم فرصت طلبی نیستید.

 

4. این سوال، اولویت های شما در زندگی را مشخص میکند .

قرمز:دلبستگی

آبی:دوستان و روابط

سبز:شغل و حرفه

سیاه:مرگ

سفید:ازدواج.

 

5. میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید روابط مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد.

 

6. قهوه ای:متواضع و خاکی.

سیاه:غیرقابل پیش بینی و خیره سر و هیجان انگیز .

سفید:برتر و مغرور و تاثیرگذار.

 

7. این سوال، اولویت های شما به هنگام مشکلات را تعیین میکند .

اسب:همسر

خانه:فرزندان.

 

منبع: عصرایران

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران