مقالات

مقیاس های تست شخصیت SCL90

1

مقیاس های تست شخصیت SCL90

شکایت های جسمانی

در این بعد ناراحتی ها، ناشی از ادراک عملکرد ناسالم بدن است. این اشکال در کارکرد سیستم عصبی خودکار و اجزای تشکیل دهنده آن ظاهر شده و در نتیجه به صورت شکایت هایی از عملکرد سیستم قلبی-عروقی، معده-روده ای و تنفسی ابراز می شود. سردردهای تکرار شونده، دردهای عضلانی و معادل هایی از اضطراب، نیز از شکایت های جسمانی هستند.

 •  سردرد
 • احساس ضعف و سرگیجه
 • درد در ناحیه قلب و یا قفسه سینه
 • درد در پشت کمر
 • داشتن حالت تهوع و دل بهم خوردگی
 • درد و کوفتگی عضلانی
 • تنگی نفس
 • احساس گر گرفتگی یا سرد شدن ناگهانی
 • احساس کرختی، بی حسی و سوزن سوزن شدن اندام ها
 • احساس گرفتگی در گلو
 • احساس ضعف و سستی در قسمت هایی از بدن
 • احساس سنگینی در دست ها و پاها

وسواس و اجبار
علایمی که در این بعد گنجاده شده اند انطباق زیادی با تابلوی بالینی اختلال وسواسی دارند. تمرکز این ملاک بر افکار، تکانه ها و اعمالی است که خود فرد آنها را به ناچار به گونه ای غیر قابل مقاومت تجربه نموده و ماهیتی بیگانه با خود و ناخواسته دارند، علاوه بر این بیانگر رفتارها و تجاربی که نشان دهنده نوعی باریک بینی عمومی در افراد است نیز در این مجموعه آورده شده اند.

 • افکار نامطلوب، ناخواسته و مزاحمتی که ذهن را رها نکند
 • اشکال در به خاطر آوردن مطالب
 • احساس ناراحتی از ریخت و پاش و بی دقتی در کارها
 • احساس گره افتادن در کارها
 • اجبار به آهسته انجام دادن کارها به منظور درست بودن آنها
 • اجبار به بررسی و بازرسی مکرر کارها
 • مشکل در تصمیم گیری
 • احساس خالی بودن ذهن از هر فکری
 • اشکال در تمرکز حواس
 • اجبار به تکرار فعالیت هایی چون شستن، شمارش و لمس کردن


حساسیت در روابط متقابل
این بعد به احساس عدم کفایت و حقارت فرد بالاخص در مقایسه با دیگران تکیه می کند. دست کم گرفتن خود، احساس عدم آرامش و ناراحتی محسوس در جریان ارتباط با دیگران از تظاهرات های این بعد هستند. افرادی که نمرات آنها در این بعد بالا است کسانی هستند که در ارتباط با دیگران مشکل داشته و انتظارات منفی دارند.

 • احساس رنجش و بهره گیری از دیگران
 • احساس خجالت و راحت نبودن در مقابل جنس مختل
 • حساسیت و زود رنجی
 • احساس درک نشدن توسط دیگران
 • احساس دوستانه نبودن رفتار دیگران با فرد
 • احساس خود کم بینی و حقارت در مقابل دیگران
 • احساس ناراحتی وقتی دیگران متوجه فرد هستند
 • زیاد مراقب رفتار خود بودن هنگام برخورد با دیگران
 • راحت نبودن در خوردن و آشامیدن در حضور دیگران


افسردگی
بعد افسردگی طیف وسیعی ازنشانه های بالینی افسردگی را نشان می دهد. علایمی شامل خلق و خوی افسرده، بی علاقگی نسبت به لذات زندگی، نداشتن انگیزه و از دست دادن انرژی حیاتی می باشد. به علاوه احساس درماندگی، افکار خودکشی و بعضی جنبه های شناختی و جسمی افسردگی در این معیار گنجانده شده است.

 • کاهش میل و لذت نبردن از روابط جنسی
 • احساس کاهش انرژی و کندی در کارها
 • فکر خودکشی
 • زود به گریه افتادن
 • احساس به دام افتادن یا گیر افتادن
 • خود را برای هر چیزی سرزنش کردن
 • احساس تنهایی
 • احساس غمگینی
 • نگرانی بیش از حد درباره هر چیزی
 • احساس بی علاقگی نسبت به آینده
 • احساس ناامیدی نسبت به آینده
 • احساس اینکه هر کاری سخت و دشوار است
 • احساس بی ارزشی

اضطراب
بعد اضطراب علایم و نشانه هایی را نشان می دهد که از نظر بالینی اضطراب آشکار شدید را منعکس می نمایند. علایمی مانند عصبی بودن، احساس فشار و لرزش در اندام های بدن، همچنین ترس های ناگهانی، احساس وحشت، بیم و نگرانی نسبت به آینده و برخی جنبه های جسمانی اضطراب، در این مجموعه آورده شده اند.

 • احساس دلشوره
 • احساس لرزش
 • احساس ترس بدون علت مشخص
 • احساس ترس دایم
 • احساس تپش قلب
 • کم تحمل بودن و زود از جا در رفتن
 • احساس ناگهانی هول شدن و وحشت زدگی
 • احساس بی قراری
 • پیش بینی وقوع اتفاق بد
 • وجود افکار ترسناک در ذهن


پرخاشگری
این بعد نشان دهنده افکار، احساسات و یا اعمالی است که نشان دهنده وضعیت خلقی منفی ناشی از خشم می باشد. مجموعه این سوال ها شامل 3 فرم تظاهرات خشم و چگونگی عکس العمل نشان دادن به آنها مانند حالات تهاجمی، تحریک پذیری و خصومت می گردد. 

 • احساس دلخوری و عصبانیت
 • از کوره در رفتن ناگهانی بدون احساس کنترل
 • میل به آسیب رساندن به دیگران
 • میل به پرت کردن، خرد کردن و شکستن اشیاء
 • درگیری و جر و بحث بیش از حد
 • داد و فریاد راه انداختن


ترس مرضی
ترس مرضی در برگیرنده علایمی مانند ترس شدید نسبت به یک فرد، مکان، شیئی به خصوص و با موقعیتی که ویژگی آن غیر منطقی بودن و عدم تناسب با محرک آن ترس بوده و منجر به رفتار اجتنابی و فرار از آن محرک می باشد. ساختار این علایم بیشتر با گذار هراسی و ترس از مسخ شخصیت مطابقت دارد. 

 • احساس ترس از مکان های باز یا خیابان
 • احساس ترس از بیرون رفتن از خانه به تنهایی
 • احساس ترس از مسافرت با اتوبوس و قطار
 • اجتناب از انجام کار یا نرفتن به جایی بخاطر ترس از آنها
 • احساس ناراحتی در جاهای شلوغ مثل خرید یا رفتن به سینما
 • احساس ناراحتی و تشویق هنگام تنهایی
 • ترس از غش کردن در انظار عمومی


افکار پارانوئید
این بعد رفتار پارانوئیدی را به عنوان اختلال تفکر مطرح می نماید. سوال های آن شامل ویژگی های اولیه این اختلال مانند فرافکنی، سوء ظن، خود بزرگ بینی، خود محوری و ترس از دست دادن خود مختاری و هذیان و پرخاشگری می باشد. 

 • احساس اینکه سایرین مسئول بیشتر گرفتاری های او هستند
 • بی اعتمادی به مردم
 • احساس اینکه سایرین، او را تحت نظر داشته و درباره وی حرف می زنند
 • داشتن افکار خاصی که دیگران ندارند
 • تصور اینکه دیگران ارزش کارهای او را نمی دانند
 • احساس اینکه اگر به دیگران رو بدهید از شما سوء استفاده خواهند کرد
 • بعد روان گسسته گرایی

سوال های این بعد از یک حالت گوشه گیرانه و انزوا و نحوه زندگی اسکیزوئیدی تا علایم اصلی اسکیزوفرنی، مانند هذیان و توهم و کنترل و انتشار فکر را شامل گردد. این سوال ها در برگیرنده تدریجی اختلال از یک حالت خفیف بیگانگی تا روان گسستگی حاد می باشد. 

 • اعتماد به اینکه فرد دیگری، قادر به کنترل فکر اوست
 • شنیدن صداهایی که دیگران قادر به شنیدن آن نیستند
 • اعتقاد به اینکه دیگران از افکار خصوصی وی آگاهند
 • احساس داشتن افکاری که متعلق به وی نیست
 • احساس تنهایی نمودن حتی در جمع
 • داشتن افکار ناراحت کننده در مورد امور جنسی
 • اعتقاد به اینکه به خاطر گناهانش باید مجازات شود
 • اعتقاد به وجود عیب و نقص جدی
 • احساس عدم صمیمیت با دیگران
 • اعتقاد به داشتن بیماری روحی یا فکری
این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران