مقالات روانشناسی

انواع مختلف اختلالات شخصیتی

5

انواع مختلف اختلالات شخصیتی

انواع مختلف اختلالات شخصیتی


تحقیقات نشان داده اند که اختلالات شخصیتی بر اساس مزه و طعم احساسی به سه گروه تقسیم می شوند:

 

دسته A مشکوک

دسته B احساسی و از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل کردن

دسته C مضطرب

 

همانطور که شما در تشریح هر گروه می خوانید، شما ممکن است بعضی جنبه های شخصیت خودتان را به خوبی تشخیص دهید. این ضرورتاً به این معنی نیست که شما یک اختلال شخصیتی دارید. بعضی از این خصوصیات حتی ممکن است در بعضی نواحی زندگی شما سودمند باشد . با این وجود اگر شما یک اختلال شخصیتی دارید این جنبه های شخصیت شما می تواند کاملاً مفرط باشند. آنها ممکن است زندگی شما و افرادی را که در اطراف شما هستند ضایع سازند. مردم ممکن است علائم بیش از یک اختلالات شخصیتی را نشان دهند.

 

دسته A = > مشکوک

 

شخصیت پارانوئید

 • مشکوک
 • احساس کریه و زننده بودن بقیه مردم نسبت به خود (حتی وقتی که شواهد نشان می دهد که این درست نیست).
 • حساس به عدم پذیرش
 • تمایل به لجاجت و بیزاری

 

شخصیت اسکیزوئید

 • سرد احساسی
 • تماس با بقیه مردم را دوست ندارد، ترجیح می دهد در خود باشد.
 • داشتن یک دنیای غنی مجازی
 • .

شخصیت شیزو تایپال

 • رفتار غیر عادی
 • عقاید عجیب و غریب
 • اشکال در فکر کردن
 • کمبود احساس یا واکنشهای احساسی نامناسب
 • می تواند چیزهای عجیب ببیند یا بشنود
 • وابسته به بیماری روانی شیزوفرنی


دسته B = > احساسی و از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل کردن

شخصیت غیر اجتماعی یا غیر مناسب برای معاشرت

 

 • بی اهمیت بودن به احساس دیگران
 • به راحتی نا امید شدن
 • تمایل به رفتار خشن
 • ارتکاب جرم
 • مشکل داشتن در ایجاد ارتباط صمیمی
 • از روی انگیزه آنی عمل کردن – انجام کارها بدون فکر به آنها در یک لحظه
 • عمل احساس گناه
 • عدم یادگیری از تجارب ناخوشایند

 

شخصیت مرزی یا از نظر احساسی بی ثبات

 •  از روی انگیزه آنی عمل کردن
 • مشکل در کنترل احساسات
 • احساس بد در مورد خود
 • اغلب خود آزاری مانند خود زنی یا تلاش برای خودکشی
 • احساس تو خالی بودن
 • ساختن ارتباط سریع ولی ازسریع دست دادن آنها
 • می تواند احساس سوءظن ( پارانوئید) یا افسردگی کنند
 • شنیدن صدا وقتی تحت فشار قرار گیرند.

 

شخصیت نمایش عمدی احساسات:

 •  حوادث فوق نمایشی
 • خود محوری
 • نشان دادن احساسات قوی که سریعاً تغییر می کند و طولانی نیستند
 • می توانند پیشنهاد کردنی باشند
 • نگرانی زیاد در مورد ظاهر خود
 • تمایل زیاد برای چیزی جدید و مهیج
 • می توانند اغوا کننده باشند.
 • شخصیت علاقه مفرط به خود و ظاهر فیزیکی اش:
 • داشتن یک حس قوی از خود مهم بودن
 • رویاهای نامحدود موفقیت، قدرت و هوش سرشار
 • تمایل زیاد برای جلب توجه دیگران ولی نشان ندادن احساسی گرم به نوبه خود
 • استثمار دیگران
 • درخواست برای لطفی که نمی توانند آنرا جبران کنند


دستهC = > مضطرب


شخصیت وسواسی- اجباری:

 • نگران و شک داشتن زیاد
 • کامل گرا – همیشه چیزها را چک می کنند
 • سخت در آنچه انجام می دهند
 • محتاط، غرق شده در جزئیات
 • نگران در مورد انجام دادن اشتباه چیزها
 • سخت یافتن تطابق با شرایط جدید
 • اغلب داشتن معیارهای اخلاقی بالا
 • داوری کننده
 • حساس به انتقاد
 • می توانند افکار و تصورات وسواسی داشته باشند( اگر چه نه به بدی در بیماران وسواسی)

 

شخصیت اجتناب کننده:

 • خیلی مضطرب و عصبی
 • نگرانی زیاد
 • احساس نا امنی و پست بودن
 • باید دوست داشته شوند و مقبول باشند
 • شدیداً احساس به انتقاد


شخصیت وابسته

 • منفعل
 • وابسته به دیگران در تصمیم گرفتن
 • انجام دادن کارهایی که دیگران می خواهند انجام دهند
 • سخت یافتن کنار آمدن با کارهای روزانه
 • احساس نا امیدی و بی کفایتی
 • براحتی احساس تسلیم شدن بوسیله دیگران
این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران