نتایج جستجو برای عبارت تست افسردگی

نتایج جستجو برای عبارت "تست افسردگی"

  • تست افسردگی بک (BDI) یک تست معتبر روانشناسی است که میزان افسردگی را تعیین می کند. اطلاع از میزان افسردگی در انتخاب روش درمان افسردگی موثر است.