نتایج جستجو برای عبارت افسرده

نتایج جستجو برای عبارت "افسرده"

  • در دهه‌‌های اخیر، افسردگی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته مانند ایالات متحده آمریکا و یا انگلستان، شیوع بسیاری پیدا کرده و روز به روز هم به تعداد افراد مبتلا افزوده می‌‌شود. این امر باعث شده است که روانپزشکان، افسردگی را به نوعی سرماخوردگی بیماری‌های روانی تشبیه کنند.