پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

تست شناسایی اختلال مصرف مواد

1

توضیحات
نظرات کاربران

 

Drug Use Disorders Identification Test - DUDIT
The team under the auspices of Anne H. Berman. (1992)
1- چقدر اتفاق می افتد که شما مواد مخدر دیگری بجز الکل استفاده کنید؟ ( لیست را ببینید)
هرگز/ 1 بار در ماه یا کمتر/ 2-4 بار در ماه/ 2-3 بار در هفته/ 4 بار درهفته یا بیشتر
2- آیا برای شما اتفاق می افتد که در یک موقعیت یا یک جلسه بیش از یک نوع مواد استفاده کنید؟
هرگز/ 1 بار در ماه یا کمتر/ 2-4 بار در ماه/ 2-3 بار در هفته/ 4 بار درهفته یا بیشتر
3- در دوره هایی که مواد مخدر مصرف می کنید، در طول یک روز چند بار به سراغ مصرف مواد می روید؟
هیچ/ 1-2/ 3-4/ 5-6/ 7 یا بیشتر
4- چقدر اتفاق می افتد که مواد مخدر تاثیر قوی روی شما بگذارد؟
هرگز/ 1 بار در ماه یا کمتر/ هر ماه/ هر هفته/ هر روز یا تقریبا هر روز
5- در طی سال اخیر، آیا اتفاق افتاده که تمایل شما به مواد مخدر به حدی زیاد شده باشد که نتوانید مقاومت کنید؟
هرگز/ 1 بار در ماه یا کمتر/ هر ماه/ هر هفته/ هر روز یا تقریبا هر روز
6- در طی سال اخیر‚ آیا اتفاق افتاده که وقتی شروع به مصرف مواد مخدر کردید نتوانید جلوی خود را بگیرید؟
هرگز/ 1 بار در ماه یا کمتر/ هر ماه/ هر هفته/ هر روز یا تقریبا هر روز
7- در طی سال اخیر، چند بار اتفاق افتاده که مواد مخدر مصرف کرده باشید و بعد کارهایی را که قرار بوده انجام بدهید را بی خیال شده و انجام نداده باشید؟
8- چند بار طی سال اخیر، اتفاق افتاده است که بعد از استفاده زیاد مواد مخدر، صبح روز بعد مجددا نیاز به مصرف مواد داشته باشید؟
هرگز/ 1 بار در ماه یا کمتر/ هر ماه/ هر هفته/ هر روز یا تقریبا هر روز
9- چند بار در سال اخیر پیش آمده که به دلیل مصرف مواد مخدر دچار احساس گناه یا عذاب وجدان شده باشید؟
هرگز/ 1 بار در ماه یا کمتر/ هر ماه/ هر هفته/ هر روز یا تقریبا هر روز
10- آیا شما یا هر شخص دیگری، به خاطر استفاده شما از مواد مخدر، دچار آسیب (جسنی یا روانی) شده است؟
خیر/ بله، ولی نه در سال اخیر/ بله، در سال اخیر
11- آیا پیش آمده که یکی از خویشاوندان شما، دوست، دکتر، پرستار یا هر شخص دیگر برای استفاده شما از مواد مخدر نگران شده باشد و یا به شما گفته باشد که مواد مخدر را کنار بگذارید؟
خیر/ بله، ولی نه در سال اخیر/ بله، در سال اخیر
لیست مواد
توجه داشته باشید که در اینجا مشروبات الکلی مد نظر نیست.
کانابیس: ماری جوانا، حشیش
آمفتامین ها: متافتامین، ریتالین (متیل فنیدات)
کوکایین: برگ کوکایین
تریاک ها: هروئین استنشاقی، هروئین تزریقی، تریاک، کراک
توهم زاها: قرص اکس، ال اس دی ( اسید)، مسکالین، پیوت، فنسیکلیدین (گرد فرشته)، پسیلوسیین، دی.ام.تی (دی متیل تری پتامین)
محلول ها/ حلال های استنشاقی: تینر، بنزین/ نفت، گاز، محلول[!]، چسب
جی.اچ.بی و سایر مواد: استروئیدهای آنابولیک، گازخنده آور(هالوتان)، آمیل نیترات، ترکیبات آنتی کولینرژیک
لیست قرص ها - داروها
قرص ها زمانی به عنوان ماده مخدر حساب می شوند که:
تعداد بیشتری (یا دفعات بیشتری) از آنچه در نسخه پزشک ذکر شده مصرف شود.
در صورتی که قرض ها را به خاطر خوشگذرانی، احساس بهتر داشتن، تجربه احساس اوج یا فقط کنحکاوی به خاطر این که چه تاثیری رویتان دارد مصرف کنید.
قرص هایی که از یک دوست یا از یکی از نزدیکانتان گرفته باشید.
قرص هایی که در "بازار سیاه" خریده یا دزدیده باشید.
چگونگی دستیابی
This instrument can be found at: http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index10451EN.html
منبع برای آگاهی بیشتر
Ref: Berman‚ A. H.‚ Bergman‚ H.‚ Palmstierna‚ T.‚ & Schlyter‚ F. (2005). Evaluation of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in Criminal Justice and Detoxification Settings and in a Swedish Population Sample.European Addiction Research‚ 11(1)‚ 22-31.
© 2002 Anne H. Berman‚ Hans Bergman‚ Tom Palmstierna & Frans Schlyter‚ version 2
Karolinska Institutet. Questions: anne.h.berman@ki.se
Hafez Bajoghli‚ MD‚ ASEAN Institute for Health Development (AIHD) Mahidol University. Thailand.