پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع ابتدایی

1.00


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

The Organizational Climate Description for Elementary Schools (OCDQ-RE)
Hoy et al‚ 1998

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:
1) به ندرت             2) گاهگاهی                  3) اغلب                    4) همیشه
راهنمایی: جملات زیر درباره­ مدرسه ی شما است. لطفا نشان دهید که جملات تا چه میزان نشان دهنده ی ویژگی های مدرسه ی شما است.

1-معلمان کار خود را با شور و شوق، نشاط و لذت انجام می دهند.
2-صمیمی ترین دوست معلمان، دیگر معلمان مدرسه هستند.
3-جلساتی که تشکیل می شود، بی فایده است.
4-مدیر مدرسه از هر راهی برای کمک به معلمان استفاده می کند.
5-قوانین مدرسه با مشت آهنین اعمال می شود.
6-معلمان بعد از زنگ آخر، بلافاصله و بدون معطلی مدرسه را ترک می کنند.
7-معلمان یکدیگر را به بازدیدهای خانوادگی دعوت می کنند.
8-همیشه گروه اندکی از معلمان به مخالفت با اکثریت می پردازند.
9-مدیر مدرسه از انتقادات سازنده استقبال می کند.
10-مدیر مدرسه هر روز صبح دفتر حضور و غیاب معلمان را چک می کند.
11-وظایف و کارهای روزمره (روتین)، مانع امر تدریس می شود.
12-بیشتر معلمان در اینجا، از اشتباهات و خطاهای همکارانشان می گذرند.
13-معلمان از سوابق خانوادگی یکدیگر خبر دارند.
14-معلمان ناراضی (نا همساز) تحت فشار دیگران معلمان قرار می گیرند.
15-مدیر مدرسه انتقاد از معلمان را با دلیل بیان می کند.
16-مدیر مدرسه به پیشنهادات معلمان گوش می دهد و آنها را می پذیرد.
17-مدیر مدرسه، کار معلمان را زمان بندی می کند.
18-معلمان با الزامات زیادی در انجمن های مدرسه روبرو هستند.
19-معلمان یکدیگر را حمایت و کمک می کنند.
20-معلمان در زنگ تفریح به شوخی با یکدیگر می پردازند.
21-معلمان زمانی که در انجمن معلمان صحبت می کنند، آشفته می شوند.
22-مدیر مدرسه به دنبال رفاه شخصی معلمان است.
23-مدیر مدرسه با تمام معلمان یکسان رفتار می کند.
24-مدیر مدرسه، اشتباهات معلمان را اصلاح می کند.
25-کاغذ بازی های اداری در این مدرسه زیاد از حد است.
26-معلمان به مدرسه ای که در آن کار می کنند، افتخار می کنند.
27-معلمان هوای یکدیگر را دارند.
28-مدیر مدرسه از معلمان تعریف می کند.
29-مدیر مدرسه را به آسانی می توان درک کرد.
30-مدیر مدرسه به طور نزدیک فعالیت های معلمان در کلاس را چک می کند.
31-حمایت از معلمان، کاغذ بازی آنها را کاهش می دهد.
32-معلمان جدید به آسانی توسط همکاران، مورد پذیرش قرار می گیرند.
33-معلمان بر مبنای قانون با یکدیگر معاشرت می کنند.
34-مدیر مدرسه، معلمان را از نزدیک مورد نظارت قرار می دهد.
35-مدیر مدرسه، طرح درس معلمان را مورد بازبینی قرار می دهد.
36-معلمان تحت فشار کار زیاد قرار دارند.
37-معلمان معاشرت با یکدیگر در گروه های کوچک را ترجیح می دهند.
38-معلمان حمایت های اجتماعی شدیدی از همکاران خود به عمل می آورند.
39-مدیر مدرسه، مستبد است.
40-معلمان به صلاحیت های حرفه ای دیگر همکارانشان احترام می گذارند.
41-مدیر مدرسه، کوچک ترین فعالیت معلمان را زیر نظر قرار می دهد.
42-مدیر مدرسه به شیوه خود، قدردانی خودش از معلمان را نشان می دهد.