پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

سنجش نگرش معنوی

1

نمره گذاری - دارد
تحلیل ( تفسیر) - دارد
روایی و پایایی - دارد
تعداد سوالات - 43
تعداد صفحات - 30
نوع فایل - Word | pdf
مولّفه - دارد
اعتباریابی پرسش‌نامه - دارد
۱۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰ تومان
تخفیف %10
سنجش نگرش معنوی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

سنجش نگرش معنوی 

پرسشنامه نگرش و توانایی معنوی از 43 گویه و 2 خرده مقیاس نگرش معنوی (24 سوال) و توانایی معنوی (19 سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش سطح معنویت و رشد معنویت بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 5 نقطه ای می باشد که برای گزینه های «کاملاً مخالفم»، «مخالفم»، «تاحدودی موافقم»، «موافقم» و «کاملاً موافقم» به ترتیب امتیازات 0، 1، 2، 3 و 4 در نظر گرفته می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی پرسشنامه با روش «بازآزمایی» روی 40 آزمودنی به فاصله ی زمانی  مورد آزمون قرار گرفت که ضریب همبستگی به دست آمده از این بازآزمایی، محاسبه شد. همچنین همسانی درونی پرسشنامه از طریق «آلفای کرونباخ» محاسبه و ضریب به دست آمده برای کل آزمون، محاسبه گردید. همسانی درونی سوالات هر مولفه نیز نشان داد که مولفه های بدست آمده از همسانی درونی بالایی برخوردارند.

 1.     با مشاهده جهان خلقت متحیرمی‌شوم.

2.     به جستجوکردن و پرسیدن سوالات بنیادی و اساسی زندگی و هستی علاقه دارم.
3.     همیشه احساس می‌کنم خداوند ناظر اعمال من است.
4.     تمایل دارم با دیگران رابطه‌ای همراه با همدلی ومحبت برقرارکنم.
5.     در برابر انجام کارهای خوب، انتظاردریافت پاداش از خداوند را دارم.
6.     همیشه در برابر زندگی که دارم شکرگذار هستم.
7.     نیایش و راز و نیاز با خدا برایم لذت بخش است و پس از عبادت احساس آرامش می کنم.
8.     در مقابل انسان بودن خود احساس وظیفه و مسئولیت می‌کنم.
9.     حضورملکوتی و الهی خداوند در جهان را باور دارم.
10.معنویت وانسانیت را دو مقوله جدا از هم می‌دانم.
11.از خدمت کردن به دیگران بدون چشمداشت لذت می‌برم.
12.توانایی ایستادگی دربرابرجمع و هم رای نشدن با عامه مردم درصورت مخالفت با اصول اعتقادی و اساسی زندگی را دارم.
13.در صورت احساس نا امیدی خدا را فراموش نمی‌کنم.
14.درمقابل تغییرات دنیا آسیب‌پذیر نمی‌باشم چون معتقدم دنیا درحال تغییراست و توانایی انعطاف‌پذیری را دارم.
15.کار را فقط وسیله‌ای برای کسب مادیات (پول،مقام،شهرت،اعتبار...) می‌دانم.
16.در هنگام مواجه با مشکلات به معنی وحکمت آنها توجه می‌کنم.
17.زندگی خود را درراه خدمت به خداوند قرارمی دهم.
18.افکار و اعمالم را کنترل می‌کنم و سعی می کنم برای بهبود و تکامل خود بکوشم.
19.مهر و محبت خدا را نسبت به خودم، چه مستقیم و چه به واسطه دیگران احساس می‌کنم.
20.معتقدم حق دارم، هرکاری راکه درآن توانایی دارم انجام دهم.
21.در مواجهه با مشکلات علاوه برسعی و تلاش به دعا و نیایش هم می‌پردازم.
22.حس می‌کنم ارتباط قوی با خداوند دارم.
23.به دنبال شناسایی و ایجاد تغییردرباورهای غلط هستم.
24.توانایی دوست داشتن و بخشش دیگران راجدا از جنس،نژاد و ملیت دارم.
25.ترس از خدا،یکی از مهم‌ترین دلایل من برای پرستش اوست.
26.اساسا هرچه در دنیاوجود دارد را نشانه‌ای ازوجود و حضورخداوند می‌بینم و درک می‌کنم.
27.با کسی که به کمک و حمایتش می‌روم نوعی ارتباط روحی و معنوی برقرار می‌کنم.
28.درطول شبانه روز لحظاتی را صرف توجه به خودم با حضورخداوندمی کنم.
29.معنا وتاثیرمراحل گذشته زندگی خود را درمرحله کنونی و آینده زندگی ام درک می‌کنم.
30.معتقدم چیزی برای ازدست دادن ندارم چون خداوندمالک واقعی همه چیزاست.
31.رسیدن به سعادت وکمال را درسایه توجه به معنویات می‌دانم.
32.معنا و حکمت اعمال مذهبی را درک می‌کنم و عمل به آنها را وسیله‌ای برای رسیدن به رشد معنوی می‌دانم.
33.جدا از اعتقادات شخصی خودم درهمه مذاهب الهی، جنبه‌هایی ازحقیقت را می‌بینم و به دنبال درک مردم در غالب این الگوها هستم.
34.در زندگی به دنبال عمل براساس خواست خداوند و جلب رضایت او هستم.
35.حس می‌کنم به لحاظ معنوی فردی تاثیرگذار بر انسان‌ها و محیط اطرافم هستم.
36.توانایی بیان کردن اشتباهاتم را درموقعیت‌های مختلف دارم.
37.همواره صرف نظر از پیشامدها و رویدادها با اطمینان به حمایت خداوند با یک آرامش درونی رفتار می‌کنم.
38.احساس می کنم درشادی و آرامش روانی اطرافیانم سهیم هستم.
39.زندگی‌ام بامعنا و همراه با احساس ارزشمندی و هدفمندی است.
40.به آداب و رسوم و تاریخ به عنوان یک منبع موثق برای تفکر توجه دارم.
41.براساس توانایی‌ها، پایداری‌ها و ویژگی‌های درونی انسانی خودم احساس امنیت می‌کنم.
42.به خاطر توجه به خواست و رضایت خداوند در درون خود احساس رضایت و آرامش می‌کنم.
43.علی رغم همه بدی‌ها،اعتقاد به بهترشدن دنیا و پایانی خوش و سرشار از معنویت دارم
 
 • نمره گذاری
  دارد
 • تحلیل ( تفسیر)
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد سوالات
  43
 • تعداد صفحات
  30
 • نوع فایل
  Word | pdf
 • مولّفه
  دارد
 • اعتباریابی پرسش‌نامه
  دارد