پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

شاخص تمایل جنسی هالبرت

1.00


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

شاخص تمایل جنسی هالبرت

دیوید فارلی هالبرت
Hullbert Index of Sexual Desire (HISD)
 
پاسخگوی عزیز ، این پرسشنامه یک آزمون با پاسخ های درست و غلط نیست . لطفا هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید و به تمام آن ها ، حتی با وجود عدم اطمینان کافی پاسخ دهید. برای هرجمله پاسخ های "همیشه" ، "اکثرا" ، "گاهی اوقات" ، " بندرت" و "هرگز" در نظر گرفته شده است. اطفا گزینه ای را که بهتر و دقیق تر بیانگر تمایل جنسی شماست، انتخاب کنید . و پاسخ انتخابی خود را با علامت * مشخص کنید . پاسخ های شما کاملا محرمانه است.
 
1)     حتی فکر کردن درباره رابطه جنسی با همسرم می تواند مرا تحریک کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
2)     سعی می کنم از موقعیت هایی که همسرم را به رابطه جنسی متمایل می کند، بپرهیزم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
3)     درباره رابطه جنسی خیال پردازی می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
4)     از لحاظ جنسی به سختی تحریک می شوم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
5)     در مقایسه با همسرم، خواهان رابطه جنسی بیشتری هستم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
6)     رویاپردازی درباره مسائل جنسی برایم مشکل است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
7)     میل دارم با همسرم رابطه جنسی برقرار کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
8)     تمایل بسیار زیادی به رابطه جنسی دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
9)     از خیال پردازی جنسی در طی رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
10)از لحاظ جنسی به اسانی تحریک می شوم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
11)تمایل من به رابطه جنسی باید قوی تر شود.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
12)فکر کردن درباره رابطه جنسی برای من لذت بخش است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
13)خواهان برقراری رابطه جنسی هستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
14)برایم آسان است هفته ها بدون داشتن رابطه جنسی با همسرم سپری کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
15)برای داشتن رابطه جنسی با همسرم از انگیزه کمی برخوردارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
16)احساس می کنم نسبت به اکثر مردم، خواهان رابطه جنسی کمتری هستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
17)به راحتی می توانم درباره مسائل جنسی در ذهن خود خیال پردازی کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
18)غریزه جنسی من قوی است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
19)از فکر رابطه جنسی با همسرم لذت می برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
20)تمایل زیادی به برقراری رابطه جنسی با همسرم دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
21)احساس می کنم داشتن رابطه جنسی با همسرم، جنبه مهمی از روابط ما نیست .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
22)فکر می کنم توان من برای داشتن رابطه جنسی با همسرم بسیار پایین است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
23)از لحاظ جنسی به آسانی تحریک پذیر نیستم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
24)تمایل من به برقراری رابطه جنسی با همسرم اندک است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
25)سعی می کنم از داشتن رابطه جنسی با همسرم بپرهیزم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز