پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه تست روانشناسی شخصیت تیپ A یا B

1

توضیحات
نظرات کاربران

به سوالات زیر با "بله" یا "خیر" جواب دهید.

1- آیا در مکالمات روزمره خود روی برخی کلمات تاکید می کنید.
2- آیا به طور سریع غذا می خورید و به طور سریع حرف می زنید.
3- آیا به نظر شما باید به کودکان یاد داد تا بهترین باشند.
4- آیا وقتی کسی کند کار می کند بی حوصلگی نشان می دهید.
5- آیا وقتی دیگران حرف می زنند آن ها را وادار می کنید که زود باشند.
6- آیا وقتی احساس می کنید محدود شده اید یا باید در رستوران منتظر خالی شدن میز باشید ، خیلی عصبانی می شوید.
7- آیا وقتی کسی برای شما حرف می زند، هم چنان ادامه افکار شخصی خود را دنبال می کنید.
8- آیا سعی می کنید در حال اصلاح کردن یا آرایش کردن ، صبحانه نیز بخورید.
9- آیا اتفاق می افتد که در تعطیلات تابستان کار کنید.
10- آیا بحث های مربوط به موضوع های مورد علاقه خود را هدایت می کنید.
11- آیا ، اگر وقت گذرانی کنید خود را گنهکار می دانید.
12- آیا آن قدر مشغول کار هستید که متوجه افراد یا تغییر دکوراسیون خانه نمی شوید.
13- آیا با مادیات بیشتر از مسائل اجتماعی در گیر هستید.
14- آیا سعی می کنید فعالیت های خود را در کمترین زمان برنامه ریزی کنید.
15- آیا همیشه به موقع سرقرار حاضر می شوید.
16- آیا اتفاق افتاده است که برای بیان نظرات خود ، مشت گره کنید یا بزنید.
17- آیا موفقیت های خود را به توانایی سریع کار کردن خود نسبت می دهید.
18- آیا احساس می کنید کارها باید همین حالا و سریع انجام گیرد.
19- آیا برای انجام دادن کارهای خود ، همیشه سعی می کنید ابزارهایی به کاربرید که بیشترین بازده را دارند.
20- آیا به هنگام بازی ، بیشتر سعی می کنید ببرید نه این که سرگرم شوید.
21- آیا اغلب حرف دیگران را قطع می کنید.
22- آیا وقتی دیگران تاخیر می کنند، عصبانی می شوید.
23- آیا پس از غذا خوردن ،بلافاصله از سر میز یا از سر سفره بلند می شوید.
24- آیا احساس می کنید عجله دارید.
25- آیا ازعملکرد فعلی خود ناراضی هستید.