پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه تست روانشناسی شخصیت آیزنگ (آیسنک ، سی و آیسنک)

2.9

۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان
تخفیف %30
توضیحات
نظرات کاربران

در این پرسشنامه 57 سوال درباره رفتارها و احساسات مختلف داده شده است . پس از خواندن هر سوال اگر محتوای آن درباره شما درست است ، به آن پاسخ «بلی» و اگر محتوای سوال در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ «خیر» بدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.

1- شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی تماس و معاشرت داشته باشید.
2- بدون کمک و دلسوزی دوستان غالبا افسرده و غمگین هستید.
3- سرگرمی های دسته جمعی را به سرگرمی های انفرادی ترجیح می دهید.
4- فراموش کردن غصه ها و شکست های گذشته برای شما واقعا دشوار است.
5- کارهای خود را معمولا از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید.
6- تا به حال در زندگی در تمام موارد ، به قول و وعده های خود عمل کرده اید.
7- خلق و خوی شما معمولا متغیر و دمدمی است.
8- معمولا بدون تفکر و مطالعه کافی چیزی می گویید یا کاری را انجام می دهید.
9- گاهی بی آن که علتی در کار باشد ناگهان احساس غم و اندوه می کنید.
10- حاضرید به کارهای شانسی ولی جالب دست بزنید.
11- آدم کمرویی هستید.
12- ممکن است گاهی آرامش خود را از دست بدهید.
13- کارها را معمولا از روی احساس آنی انجام می دهید.
14- معمولا درباره گفته ها و کارهای گذشته خود احساس پشیمانی و نگرانی می کنید.
15- کارهایی مثل مطالعه کتاب و مجله را به معاشرت با مردم ترجیح می دهید.
16- آدم حساس و زود رنجی هستید.
17- علاقه زیادی به تفریح و گردش با دوستان دارید.
18- گاهی منافع خود را به منافع دوستان ترجیح می دهید.
19- گاهی ناگهان خود را سرشار از نیرو و نشاط و گاهی سست و خسته احساس می کنید.
20- ترجیح می دهید که به جای دوستان فراوان فقط چند دوست صمیمی داشته باشد.
21- زیاد خیالبافی می کنید.
22- اگر کسی سر شما داد بزند ، شما هم سر او داد می زنید.
23- احساس گناه و پشیمانی شما را رنج می دهد.
24- تمام عادت های شما مطلوب و پسندیده هستند.
25- از شرکت در میمانی ها و مجالس گرم و با نشاط واقعا لذت می برید.
26- در برابر مشکلات زندگی معمولا زود مایوس می شوید.
27- آشنایانتان شما را شخصی زنده و بانشاطی می دانند.
28- پس از انجام کار مهمی معمولا احساس می کنید که می توانستید آن را بهتر انجام دهید.
29- در معاشرت با دیگران معمولا کم حرف و خاموشید.
30- گاهی پشت سر دیگران حرف می زنید.
31- شب ها افکار و خیالات مختلف مانع خواب شما می شود.
32- تنها کار کردن را به کارهای دستجمعی ترجیح می دهید.
33- گاهی دچار تپش قلب می شوید.
34- کارهایی را دوست دارید که در آن ها دقت فوق العاده لازم است.
35- گاهی چنان ناراحت می شوید که بدن شما می لرزد.
36- گاهی نسبت به دوستان خود احساس حسادت می کنید.
37- از معاشرت با اشخاصی که اهل شوخی هستند ، متنفرید.
38- معمولا زود عصبانی می شوید.
39- کارهایی را دوست دارید که در آن ها سرعت عمل مهم است.
40- غالبا نگران هستید که حوادث شوم و ناگواری برای شما اتفاق بیفتد؟
41- رفتار و حرکات شما معمولا با عجله و شتاب همراه است.
42- گاهی با دوستان خود قهر می کنید.
43- خواب های آشفته زیاد می بینید.
44- به قدری به معاشرت علاقه دارید که حتی با اشخاص ناشناس فورا سر صحبت را باز می کنید؟
45- اغلب اوقات دردهای مختلفی در بدن خود احساس می کنید.
46- اگر نتوانید اکثر اوقات با عده زیادی معاشرت کنید، واقعا ناراحت می شوید.
47- معمولا آرامش و خونسردی خود را زود از دست می دهید.
48- ممکن است از میان آشنایان خود از یکی دو نفر واقعا متنفر باشید.
49- اعتماد به نفس کافی دارید.
50- وقتی دیگران از شما انتقاد می کنند زود ناراحت می شوید.
51- اکثر میهمانی ها و دید و بازدید ها را اتلاف وقت می دانید.
52- آیا دچار احساس حقارت هستید.
53- می توانید با شوخی و گفتن داستان های با مزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنید.
54- گاهی معایب خود را از دیگران مخفی می کنید.
55- نگران سلامتی خود هستید.
56- دوست دارید که سر به سر دیگران بگذارید.
57- شب ها دچار بی خوابی می شوید.