پرسشنامه ها

پرسشنامه شخصیت 3 عاملی کتل

5


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

Catell’s Three Factors Personality Inventory

برای هر یک از گویه ها سه پاسخ "الف" ، "ب" و "ج" ارائه شده است . دور حرف پاسخی که بیش از همه با آن موافق هستید ، خط بکشید . اولین پاسخی که به نظرتان می رسد انتخاب کنید . سعی کنید پاسخ هایی را که با حرف "ب" مشخص شده اند، انتخاب نکنید مگر آن که انتخاب دو پاسخ دیگر واقعا برایتان میسر نباشد.

1- من ترجیح می دهم در پیاده رو بایستم و هنرمندی را که مشغول کار است تماشا کنم تا به دعوای چند نفز گوش دهم. الف ) درست ، ب) نامطمئن ، ج) نادرست
2- دوستانم مرا تحقیر می کنند. الف ) بسیار به ندرت ، ب) گهگاه ، ج) خیلی زیاد
3- اگر کسی از من عصبانی شود، من ) الف) سعی می کنم او را آرام کنم، ب) نامطمئن ، ج) عصبانی می شوم .
4- آن چه که ترجیح می دهم بخوانم ) الف) شرحی واقعی از مبارزات نظامی یا سیاسی ، ب) نامطمئن ، ج) یک رمان احساسی و خیال انگیز
5- اگر خطای اجتماعی زشتی مرتکب شوم، به اسانی می توانم آن را فراموش کنم . الف) بله ، ب) بین این دو ، ج) خیر
6- چون شما همیشه نمی توانید کارها را به طور تدریجی و با روش های معقولی به انجام برسانید، گاه مجبور می شوید به زور متوسل شوید. الف) بله ، ب) بین این دو ، ج) خیر
7- موقعی که افرادی ریاست طلب هستند، سعی می کنند " به من امر و نهی کنند" ، من دقیقا خلاف آن چه که آن ها می خواهند انجام می دهم . الف) بله ، ب) بین این دو ، ج) خیر
8- رفتار مردم با من بدتر از آن است که به خاطر نیات خیرم مستحق آنم . الف) اغلب ، ب) گهگاه ، ج) هرگز
9- گاهی اوقات از بدگویی هایی که افراد بی دلیل پشت سرم کرده اند ناراحت شده ام . الف) بله ، ب) بین این دو ، ج) خیر

 

مشاهده پرسشنامه تست روانشناسی شخصیت 16 عاملی کتل 16PF