پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه تست روانشناسی NEO FFI

1

اعتبار و روایی - دارد
نمره گذاری - دارد
مدت زمان الزم جهت - 15 تا 56
پاسخنامه - دارد
سواالت - دارد
تعداد صفحه - 19
۱۰,۰۰۰ تومان
پرسشنامه تست روانشناسی NEO FFI
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

 

NEO-Personality Inventory – Revised (NEO FF-R)

 لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. به سوالات با گزینه های زیر جواب دهید.

الف) کاملا مخالفم      ب) مخالفم       ج) نظری ندارم      د) موافقم        هـ ) کاملا موافقم

1- من اصولا شخص نگرانی نیستم.
2- دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.
3- دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.
4- سعی می کنم در مقابل همه مودب باشم.
5- وسایل متعلق به خودم را تمیز و مرتب نگه می دارم.
6- اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.
7- زود به خنده می افتم.
8- هنگامی که راه درست کاری را پیدا کنم آن روش را همیشه ادامه می دهم.
9- اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.
10- به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست و سر زمان تعیین شده انجام شوند.
11- هنگامی که تحت فشار روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.
12- خودم را فرد سرحال و زنده ای نمی دانم.
13- نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کنند.
14- بعضی مردم فکر می کنند که من شخصی خودخواه و خود محورم .
15- فرد خیلی منظم و مرتبی نیستم.
16- به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.
17- واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.
18- فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض ، فقط به سر در گمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.
19- همکاری را بر رقابت ترجیح می دهم.
20- سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.
21- اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.
22- همیشه برای کار آماده ام.
23- شعر تقریبا اثری در من ندارد.
24- نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.
25- دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.
26- گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.
27- غالبا ترجیح می دهم که کارهایم را به تنهایی انجام دهم.
28- اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.
29- معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آنها از شما سوء استفاده می کنند.
30- قبل از شروع هرکاری وقت زیادی تلف می کنم.
31- به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.
32- اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژی هستم.
33- به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوتی به وجود می آورند، توجه می کنم.
34- اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.
35- برای رسیدن به اهدافم شدیدا تلاش می کنم.
36- اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.
37- فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.
38- معتقدم که هنگام تصمیم گیری در مستئل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبی باشیم.
39- برخی فکر می کنند من فردی سرد و حسابگر هستم.
40- وقتی قول یا تعهدی می دهم همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب کرد.
41- معمولا وقتی کارها درست پیش نمی رود دلسرد شده و از کار منصرف می شوم.
42- شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.
43- بعضی اوقات وقتی شعری می خوانم یا یک کارهنری را تماشا می کنم ، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.
44- در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.
45- گاهی آنطور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکا نیستم.
46- به ندرت غمگین و افسرده هستم.
47- زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرد.
48- علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.
49- عموما سعی می کنم شخصی با ملاحظه و منطقی باشم.
50- فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.
51- اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را بر طرف کند.
52- شخص بسیار فعالی هستم.
53- من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.
54- اگر کسی را دوست نداشته باشم ، می گذارم متوجه احساسم بشود.
55- فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.
56- گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خودم را پنهان کنم.
57- ترجیح می دهم برای خودم کار کنم تا رهبر دیگران باشم.
58- اغلب از کلنجار رفتن با نظریه های انتزاعی لذت می برم.
59- اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهداف دیگران را به طور ماهرانه ای به بازی بگیرم.
60- تلاش می کنم هرکاری را به نحو احسن انجام دهم.

 • عوامل پنج گانه شخصیت
  دارد
 • اعتبار و روایی
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • مدت زمان الزم جهت
  15 تا 56
 • پاسخنامه
  دارد
 • تعداد سوالات
  61
 • تفسیر
  دارد
 • سواالت
  دارد
 • تعداد صفحه
  19