پرسشنامه ها

پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه 90 سوالی)

4.9

نمره گذاری و تفسیر - دارد
نحوه نمره گذاری - دارد
نوع فایل - word | PDF
تعداد سوالات - 90
۱۰,۰۰۰ تومان
پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه 90 سوالی)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

این پرسشنامه توسط یانگ(1990) ساخته شد. پرسشنامه خود

گزارشی طرح واره های ناسازگار اولیه، دارای 90 ماده است که 18 حیطه از طرح واره های ناسازگار اولیه از قبیل

 • محرومیت هیجانی، رهاشدگی
 • بی ثباتی، بی اعتمادی
 • بدرفتاری ، انزوای اجتماعی
 • بیگانگی، نقص
 • بی مهری(بی عشقی) شکست درپیشرفت، وابستگی
 • بی کفایتی عملی، آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری، گرفتاری، اطاعت، ایثار(فداکاری)، بازداری هیجانی، معیارهای سختگیرانه، استحقاق داشتن
 • برتری داشتن، خویشتن داری
 • خود انضباطی ناکافی، تحسین
 • جلب توجه، نگرانی
 • بدبینی، خود ـ تنبیهی را اندازه می گیرد. 

    

 • نمره گذاری و تفسیر
  دارد
 • نحوه نمره گذاری
  دارد
 • نوع فایل
  word | PDF
 • تعداد سوالات
  90