پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم بلند)

4.9

پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ ، یکی از مطرح ترین پرسش نامه های مرتبط با سلامت روان می باشد. این پرسشنامه توسط جفری یانگ، روانشناس نامدار تدوین شده است و توسط براهنی در ایران هنجاریابی گشته است. در ایران پرسشنامه دو فرم دارد. یکی پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه که مشتمل بر 75 ماده است و دیگری پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ فرم بلند که مشتمل بر 232 سوال می باشد. 

تعداد سوالات - 205 سوال
روایی و پایایی - دارد
نحوه نمره گذاری - دارد
ضریب آلفای کرونباخ - دارد
نوع فایل - PDF | word
شیوه نمره گذاری - دارد
حجم فایل - 581 KB
۱۶,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم بلند)
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ ، یکی از مطرح ترین پرسش نامه های مرتبط با سلامت روان می باشد. این پرسشنامه توسط جفری یانگ، روانشناس نامدار تدوین شده است و توسط براهنی در ایران هنجاریابی گشته است. در ایران پرسشنامه دو فرم دارد. یکی پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه که مشتمل بر 75 ماده است و دیگری پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ فرم بلند که مشتمل بر 232 سوال می باشد. 

نوع این پرسشنامه از نوع لیکرتی است. پرسشنامه های لیکرتی دارای چندین سطح ارزیابی هستند که مراجع برای هر سوال به یکی از این گزینه ها را انتخاب می کند. سطح لیکرتی پرسشنامه طرحواره یانگ شامل، کاملا غلط ، تقریباً غلط ، بیشتر درست است تا غلط ، اندکی درست ، تقریباً درست،  و کاملاً درست می باشد. که هر کدام دارای یک سطح امتیازی از یک تا شش می باشد. 

به وسیله این پرسشنامه می توان طرحواره های ناسازگار اولیه را استخراج کرده و از آن برای درمان استفاده نمود.

پرسشنامه روانشناسی طرحواره های یانگ (فرم بلند)

 

Young Schema Questionnaire (YSQ)

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:

1) کاملا مخالفم         2) مخالفم          3) نظری ندارم         4) موافقم             5) کاملا موافقم


1- کسانی که نیازهای عاطفی مرا برآورده کنند وجود ندارند.                                   
2- من عشق و توجه کافی را دریافت نکرده ام.                                   
3- غالبا من کسی را نداشتم که برای نصیحت و حمایت عاطفی به او تکیه کنم.                                   
4- اغلب کسی را نداشتم که از من حمایت کند حرف هایش را با من بزند و عمیقا نگران اتفاقهایی باشد که برایم می افتد.                 
5- در بیشتر اوقات من کسی را نداشتم.                                   
6- به طور کلی کسی نبوده که به من عاطفه محبت و صداقت نشان دهد.                                   
7- در بیشتر اوقات زندگی این احساس به من دست نداد که برای فرد دیگری شخص ویژه و ممتازی به شمار می روم.                   
8- در اغلب اوقات من کسی را نداشتم که واقعا به من گوش دهد، مرا بفهمد یا اینکه احساسها و نیازهای واقعی مرا درک کن.             
9- وقتی که نمی دانستم کاری را چگونه انجام دهم، به ندرت شخصی پیدا می شد که از او یک نصیحت و راهنمایی سالم دریافت کنم.     
10- من از این نگران هستم افرادی را که دوست دارم در آینده ای نزدیک بمیرند حتی وقتی که دلایل پزشکی کمی برای تایید این امر وجود داشته باشد.                                   
11- من به افراد نزدیک خودم خیلی وابسته ام چون از اینکه آنها مرا ترک کنند، می ترسم.                                   
12- نگرانم از اینکه افرادی که به من نزدیکند مرا ترک و رها کنند. 

 • تعداد سوالات
  205 سوال
 • روایی و پایایی
  دارد
 • نحوه نمره گذاری
  دارد
 • ضریب آلفای کرونباخ
  دارد
 • نوع فایل
  PDF | word
 • شیوه نمره گذاری
  دارد
 • جدول نمره‌ گذاری
  دارد
 • جدول نمره گذار
  دارد
 • اعتبار
  دارد
 • مقیاس های 16 گانه
  دارد
 • تعداد سوالات
  205
 • ضرایب آلفبای کرونباخ
  دارد
 • پاسخنامه
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • حجم فایل
  581 KB