پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر

5


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

Porter's Organizational Commitment Questionnaire

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید:
1) کاملا مخالفم       2) نسبتا مخالفم      3) مخالفم        4) نظری ندارم       5) موافقم        6) نسبتا موافقم       7) کاملا موافقم
1-من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیش از آنچه که معمولا از من انتظار می رود، تلاش کنم.
2-من سازمان محل کار خود را نطد دوستانم به عنوان بهترین سازمان معرفی می کنم.
3-من نسبت به سازمان محل کار خود، احساس وفاداری کمی دارم.
4-برای ادامه کار در این سازمان، هر نوع وظیفه ای را که به من محول شود، می پذیرم.
5-ارزش های من و ارزش های سازمان محل کارم خیلی به هم شبیه هستند.
6-من افتخار می کنم که به دیگران بگویم که عضوی از این سازمان هستم.
7-من می توانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم. به شرط آن که کارش مشابه همین کارم باشد.
8-من موفقیت شغلی خود را واقعا مرهون و الهام گرفته از این سازمان می دانم.
9-ترک این سازمان تغییر خیلی کمی در اوضاع کنونی من ایجاد می کند.
10-من بی نهایت خوشحالم که از بین سازمانهای دیگر، این سازمان را برای کارکردن انتخاب نموده ام.
11-ماندن دائمی در این سازمان ، چیز زیادی عاید من نمی کند.
12-من غالبا با خط مشی های سازمان در مورد امور مهم کارکنانموافق نیستم.
13-من واقعا نسبت به سرنوشت این سازمان حساس هستم.
14-نسبت به کار کردن در این سازمان حساس هستم.
15-تصمیم به کارکردن در این سازمان برای من اشتباه محض بوده است.