پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم بلند

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم بلند

1.00

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم بلند (GWPQ)

ویلسون، بارت و گری در سال 1989 طراحی شد. این پرسشنامه دارای 121 سوال است و برای هر یک از شش مولفه نظری گری 20 سوال اختصاص دارد. این شش مولفه عبارتند از: روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز. در این پرسشنامه هر سوال به صورت بلی، خیر و نمی‌دانم نمره‌گذاری می‌گردد. اما در سال 2003 اسلوبودوس کایا و همکاران فرم 28 سوالی این پرسشنامه را تهیه کردند. در این فرم دو زیرمقیاس بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری وجود دارد.

 

 

تعداد سوالات - 121
تعداد صفحه - 14
نمره گذاری و تفسیر - دارد
روایی و پایایی(اعتباری) - دارد
فرمت فایل - PDF |WORD
حجم فایل - 428.4 kB
۱۴,۰۰۰۱۰,۰۰۰تومان
تخفیف%30
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم بلند (GWPQ)
به‌طور کلی اکثر نظریه پردازان شخصیت، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری و الگوهای هیجانی و فکری تقریباً ثابتی تعریف می‌کنند که از فردی به فرد دیگر تغییر پیدا می‌کند. یکی از نظریه‌هایی که در رابطه با نظریه شخصیت ارائه شده است نظری گری است. در ابتدا نظریه گری به عنوان تعدیل کننده نظریه آیزنک در نظر گرفته می‌شد اما اکنون به نظر می‌رسد تئوری دیگری است. نظریه گری در قالب نظریه سیستم‌های مغزی رفتاری نیز همانند نظریه آیزنک بر وجود ارتباط بین ابعاد شخصیتی و فرایندهای مغزی توجه دارد و جهت تبیین تفاوت‌های فردی به نقش عوامل زیستی عصبی اشاره می‌کند و در این راستا سیستم‌های مغزی رفتاری، فعالیت، چگونگی استقرار و غلبه آن‌ها را در افراد به عنوان عامل ایجاد کننده تفاوت‌های فردی در توجه و انتخاب محرک‌ها و بروز رفتار در آن‌ها می‌داند. مدل گری بیان می‌کند که ساختارهای مختلف مغز، سه سیستم انگیزشی اساسی را راه اندازی می‌کنند که در تعامل با تقویت رفتاری هستند. این سه سیستم عبارتند از: 1- سیستم فعال ساز رفتاری که دارای دو مولفه روی آوردن و اجتناب فعال است. 2- سیستم بازداری رفتاری که دارای دو مولفه اجتناب منفعل و خاموشی است. 3- سیستم جنگ و گریز که دارای دو مولفه جنگ و گریز است. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم بلند و فرم کوتاه (GWPQ)
پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون (GWPQ) توسط ویلسون، بارت و گری در سال 1989 طراحی شد. این پرسشنامه دارای 121 سوال است و برای هر یک از شش مولفه نظری گری 20 سوال اختصاص دارد. این شش مولفه عبارتند از: روی آوردن، اجتناب فعال، اجتناب منفعل، خاموشی، جنگ و گریز. در این پرسشنامه هر سوال به صورت بلی، خیر و نمی‌دانم نمره‌گذاری می‌گردد. اما در سال 2003 اسلوبودوس کایا و همکاران فرم 28 سوالی این پرسشنامه را تهیه کردند. در این فرم دو زیرمقیاس بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری وجود دارد.

 

نمره گذاری پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم بلند و فرم کوتاه (GWPQ)
همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم بلند و فرم کوتاه (GWPQ) کرده‌اند. در فرم بلند 110 سوال و 6 زیرمقیاس و در فرم کوتاه 28 سوال و 2 زیرمقیاس وجود دارد. همچنین نمره گذاری وارونه نیز در پرسشنامه آمده است.

 

 • تعداد سوالات
  121
 • تعداد صفحه
  14
 • نمره گذاری و تفسیر
  دارد
 • روایی و پایایی(اعتباری)
  دارد
 • منبع
  دارد
 • فرمت فایل
  PDF |WORD
 • حجم فایل
  428.4 kB