پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه سازگاری ازدواج | فرم الف و فرم ب

1

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)، در کانون روانشناسی سازگاری عبارت از تفکر فرد دربارۀ خودش و استعدادش برای تبدیل به شخصی کامل عیار است . فرد باید نظراتی دربارۀ خود داشته باشد قبل از اینکه محیط و استفاده از آن در رشد استعدادهایش معنای زیادی برای او داشته باشد. ایزلی (1958) در رفتار انسان معمای عمده ای را می بینید.او می گوید ” انسان ” شکل دهنده اشیاست نه قربانی آنها.

نمره گذاری - دارد
کلید نمره گذاری - دارد
ضریب پایایی - دارد
هنجار - دارد
۱۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه سازگاری ازدواج | فرم الف و فرم ب
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)

پرسشنامه سازگاری ازدواج (فرم الف و فرم ب)، در کانون روانشناسی سازگاری عبارت از تفکر فرد دربارۀ خودش و استعدادش برای تبدیل به شخصی کامل عیار است . فرد باید نظراتی دربارۀ خود داشته باشد قبل از اینکه محیط و استفاده از آن در رشد استعدادهایش معنای زیادی برای او داشته باشد. ایزلی (1958) در رفتار انسان معمای عمده ای را می بینید.او می گوید ” انسان ” شکل دهنده اشیاست نه قربانی آنها.

هر یک از مامی تواند بریادگیری خود تاثیر بگذارد و در ساختار رشد خود به عنوان یک موجود موثر عامل فعالی باشد . ماهیت روابط شخصی که در زندگی انسان جریان دارد در آنچه که راجع بر انسان بودن می آموزد عامل مهمی است.

روانشناسان ومربیان مدتهاست که از این موضوع آگاهی دارند که عوامل موثر باید در ارتباط با سن فرد عمل کنند . اگر کسی قرار است به نوزادان کمک کند باید بر پدر و مادر تاثیر بگذارد . اگر والدین قرار است تجارب و الگوهایی فراهم آورند که به “بیماریهای عدم وابستگی” نینجامد ، باید بر روابط خود توجه داشته باشند . چون نمی توان چیزی را یاد داد که قابل نمایش از راه عمل نباشد.

همۀ ما نمی توانیم خلاق باشیم اما می توانیم بیاموزیم که موثر تر و فعال تر از وضع موجود باشیم. انسان می تواند بسیاری از نگرش ها را بیاموزد که باعث می شوند احساس رغبت یا عدم رغبت کند. او می تواند بیاموزد نسبت به زندگی پرشور و حرارت باشد یا بی تفاوت گردد. یعنی می توان راه نگریستن به اشیاء و نگرش ها یا مجموعه های ادراکی را از ابتدای زندگی آموخت که به موقع خود بررفتار موثر خواهد بود.

برای دست اندر کاران رفتار انسان یادآوری مکرر این واقعیت بسیار با ارزش است که افراد بدون دلیل عمل نمی کنند . البته ممکن است آن که عمل می کند از الگوهای آموختۀ واکنش آگاهی نداشته باشد و نیازمند تذکر به وجود آنها حین انجام عمل داشته باشد. اگر قرار است کسی به بهترین صورت رفتار خود بفهمد و تنظیم کند باید از نیازهای خود و راههای عادی برآوردن آنها باخبر باشد. فلاسفه ای که گفتند «خودرابشناس» یا «زندگی باز بینی نشده ارزش ندارد»باید چنین چیزی را در ذهن خود پرورده باشند . انسان همیشه طوری عمل کرده که محیط خویش را دستکاری و کنترل کند. در حالی که محیط به نوبۀ خود دلایلی برای رفتار او فراهم آورده است .در واقع انسان به این کار ادامه داده تا هر چه بیشتر از محیطی که در آن زندگی می کند ساخته و خودش باشد.

 • نمره گذاری
  دارد
 • کلید نمره گذاری
  دارد
 • ضریب پایایی
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • فرم زنانه مردانه
  دارد
 • تعداد صفحات
  18
 • نوع فایل
  PDF
 • تعداد سوالات
  10
 • هنجار
  دارد