پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس

5

پرسشنامه روش های کنار آمدن افکار و اعمالی که افراد برای کنار آمدن با وقایع فشارزای زندگی به کار می برند. ارزیابی می کند. این پرسشنامه از یک نظریه شناختی – پدیدار شناختی در مورد فشار روانی و روش های کنار آمدن مشتق شده است.

 

روایی پایایی - دارد
روش نمره گذاری - دارد
روش تفسیر - دارد
مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه - دارد
تعداد سوال - 66
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان
تخفیف %20
پرسشنامه روش های کنار آمدن لازاروس
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

Ways of Cooping (Lazarus)

 

در سالهای اخیر این عقیده گسترش یافته که افراد چگونه با فشار روانی مداوم و تاثیرات روانی و اجتماعی و جسمانی آن کنار می آیند.پرسش نامه کنار آمدن به منظور تهیه یک ابزار سنجش نظری برای برای پژوهشگران فراهم شد تا بتوانند برای بررسی نقش کنار آمدن در رابطه بین فشار روانی و پیامدهای سازگارانه به کار گرفته شود .

پرسشنامه روش های کنار آمدن افکار و اعمالی که افراد برای کنار آمدن با وقایع فشارزای زندگی به کار می برند. ارزیابی می کند. این پرسشنامه از یک نظریه شناختی – پدیدار شناختی در مورد فشار روانی و روش های کنار آمدن مشتق شده است. در جایی دیگر این راهنما به توضیح مفاهیمی می پردازد که اساس پرسشنامه روش های کنار آمدن را شکل می دهد و اطلاعاتی در مورد تحول آن راهنمایی هایی برای اجرا و نمره گذاری آن و جزییات ویژگی های روانسنجی آن بدست می دهد.

این پرسشنامه، بالقوه می تواند به عنوان محرکی برای بحث در موقعیت بالینی، آموزشی و کارگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

نسخه 66 ماده ای تجدید نظر شده در این راهنما دامنه گستره ای از راهبردهای شناختی و رفتاری را در بر دارد و دارای مقیاس چهار ارزشی است که می تواند فراوانی کاربرد هر راهبرد را مشخص کند.

مواد پرسشنامه روش های کنار آمدن با استفاده از روش تحلیل عامل ، تحلیل شدند. در این نوع تحلیل از آنجا که افراد آرایه ای از راهبردهای کنار امدن را به کار برده بودند و مجموعه ای از آن را مجزا کرده بودند ، چرخش مایل انتخاب شد.

سه تحلیل عامل الگوهای عاملی مشابه  را به دست دادند. در هر سه تحلیل، 37 ماده اشباع با ثبات بالایی وجود داشتند و 22 ماده در همان عامل کاملا باثبات بودند و 9 ماده نیز حذف شدند . از انجایی ….

 

1. فقط به آنچه که باید در مراحل بعد انجام می دادم، توجه داشتم.
2. سعی کردم برای درک بهتر مساله، آن را تجزیه و تحلیل کنم.
3. برای دور کردن ذهنم از این افکار، خود را به کار یا فعالیت دیگری مشغول ساختم.
4. احساس کردم که گذشت زمان تغییری را به وجود می آورد، فقط باید منتظر ماند.
5. برای آن که به نتیجه مثبتی از موقعیت برسم، مذاکره و مصالحه کردم.
6. کاری کردم که به نظر نمی آمدکارساز باشد، ولی لااقل کاری انجام دادم.
7. سعی کردم تا فرد مسئول را وادار سازم تا ذهنیتش را تغییر دهد.
8. برای آن که بهتر از موقعیت سر درآورم ، با شخص دیگری صحبت کردم.
9. خود را مورد انتقاد و سرزنش قرار دادم.
10. سعی کردم امکان عقب نشینی را برای خودم فراهم بیاورم و در عین حال دنبال راه حل های دیگری بگردم.
11. به امید یک معجزه بودم.
12. خودم را به دست سرنوشت سپردم، البته گاهی بد شانس هستم.
13. به روی خود نیاوردم که اتفاقی افتاده است.
14. سعی کردم احساساتم را برای خودم نگه دارم.
15. خوشبین بودم، به گونه ای که هنگام صحبت سعی می کردم جنبه های مثبت رویداد را در نظر بگیرم.
16. بیش از حد معمول می خوابیدم.
17. خشم خود را نسبت به شخص یا اشخاص مسبب مشکل، ابراز کردم.
18. همدردی و همفکری دیگران را پذیرفتم.
19. چیزهایی به خود گفتم که احساس بهتری به من می داد.
20. به دلم افتاد که در مورد این مشکل کاری خلاق انجام دهم.
21. سعی کردم همه چیز را فراموش کنم.
22. از فردی متخصص کمک گرفتم.
23. همانند یک انسان، تغییر و تکوین یافتم.
24. پیش از آن که کاری را انجام دهم، منتظر ماندم تا ببینم چه اتفاقی می افتد.
25. عذر خواهی کردم و یا برای جبران آن، کاری را انجام دادم.
26. نقشه ای کشیدم و آن را عملی کردم.
27. وقتی نتوانستم به هدف اصلی خود برسم، نزدیکترین هدف به آن را برگزیدم.
28. گذاشتم احساساتم به طریقی رها شوند.
29. فهمیدم که مشکل را خودم پیش آورده ام.
30. بعد از این تجربه ، بهتر از قبل از آن بوده ام.
31. با شخص دیگری می توانست کاری واقعی در مورد این مشکل انجام دهد، صحبت کردم.
32. سعی کردم با استراحت کردن یا رفتن به تعطیلات، از آن خلاص شوم.
33. سعی کردم با خوردن، نوشیدن، سیگار کشیدن، استفاده از مواد مخدر یا دارو، احساس بهتری در خودم به وجود بیاورم.
34. برای حل مشکل، شانس بزرگی آوردم یا کاری پر خطر انجام دادم.
35. سعی کردم خیلی عجولانه عمل نکنم یا به دنبال اولین فکر نروم.
36. ایمان تازه ای پیدا کردم.
37. غرورم را حفظ کردم و خم به ابرو نیاوردم.
38. تازه فهمیدم چه چیزی در زندگی مهم است.
39. به گونه ای امور را تغییر دادم که همه چیز درست به نظر آید.
40. کلا از بودن با مردم اجتناب کردم.
41. نگذاشتم این مساله مرا درگیر خود سازد و از زیاد فکر کردن در مورد آن، امتناع کردم.
42. خواستم دوست یا خویشاوندی مورد احترام، نصیحتم کند..............................

 • روایی پایایی
  دارد
 • روش نمره گذاری
  دارد
 • روش تفسیر
  دارد
 • مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه
  دارد
 • تعداد سوال
  66
 • تعداد صفحه
  8
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • منبع
  دارد